Lansarea manualului O.S.C.E. în limba română „poliţia, romii şi sinti: bune practici în consolidarea încrederii şi înţelegerii”

La data de 8 iulie a.c., Inspectoratul General al Poliţiei Române, în colaborare cu O.S.C.E.-S.P.M.U Unitatea pentru Probleme Strategice ale Poliţiei şi Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (O.D.I.H.R) – Punctul de Contact pentru Romi şi Sinti (C.P.R.S.I), a lansat versiunea în limba română a manulului OSCE „Poliţia, romii şi sinti: bune practici în consolidarea încrederii şi înţelegerii”Manualul a fost elaborat de către O.S.C.E., la începutul anului 2010, după a serie de consultări cu reprezentanţi ai Marii Britanii, Franţei, Finlandei, Suediei, României, Bulgariei, Spaniei, Sloveniei, Rusiei, Serbiei, Italiei şi Turciei. Scopul manualului este de a asista statele membre O.S.C.E. în implementarea angajamentelor asumate în cadrul Planului de Acţiune al O.S.C.E., în particular a recomandărilor cuprinse în capitolul III – Combaterea rasismului şi a discriminării, subcapitolul Poliţie – prin identificarea principiilor şi bunelor practici ce pot fi utilizate în cadrul eforturilor de îmbunătăţire a relaţiilor dintre poliţie şi comunităţile de romi şi sinti. Sub coordonarea O.S.C.E. au fost organizate mai multe reuniuni ale grupului de experţi pentru relaţia cu populaţia roma, sinti şi comunităţile nomade care au vizat identificarea unor bune practici care să stea la baza realizării acestui manual. Grupul de lucru şi-a desfăşurat activitatea în baza Planului de Acţiune al O.S.C.E. pentru roma şi sinti şi a fost coordonat de către S.P.M.U. împreună cu Punctul de Contact al O.D.I.H.R. pentru roma şi sinti (C.P.R.S.I.). Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost reprezentat în cadrul grupului de lucru de un reprezentant al Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul I.G.P.R. Sesiunile de lucru ce au stat la baza realizării manualului au constat în:- prezentarea generală a structurii manualului ce va fi elaborat;- prezentările unor iniţiative ce au fost elaborate şi implementate în cadrul poliţiilor din state europene;- dezvoltarea legislaţiei poliţieneşti specifice, strategiilor, codurilor de etică şi standardelor operaţionale;- dezvoltarea managementului de resurse umane/recrutare a populaţiei roma în cadrul poliţiilor naţionale;- dezvoltarea unor stagii de pregătire a poliţiştilor privind problemele legate de populaţia roma;- dezvoltarea parteneriatelor publice ale poliţiei.Consistenţa contribuţiei I.G.P.R. la realizarea manualului O.S.C.E. derivă şi din recunoaşterea importanţei teoretice şi practice a lucrării „Analiza politicilor şi practicilor poliţiei faţă de romii din România”, realizată de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii – I.G.P.R., la sfârşitul anului 2006, completată periodic cu elementele de noutate. Această lucrare a fost inclusă în integralitate pe CD-ul ataşat manualului editat de O.S.C.E.Diseminarea şi utilizarea manualului la nivelul M.A.I. se va efectua prin introducerea studierii acestuia în tematica de pregătire de specialitate la nivelul unităţilor de învăţământ ale instituţiei, diseminarea la nivelul unităţilor de poliţie precum şi prin corelarea şi actualizarea materialelor şi practicilor naţionale în domeniu cu prevederile manualului. * * * Problematica cetăţenilor de etnie romă este tratată la nivel intern din perspectiva angajamentelor internaţionale asumate de ţara noastră. Poliţia Română beneficiază de un cadru legislativ şi o experienţă acumulată în timp pe problematica cetăţenilor de etnie romă, în ceea ce priveşte sectorul de ordine şi siguranţă publică. Pe baza experienţei acumulate de poliţie şi beneficiind de consultanţa acordată de O.S.C.E., activitatea instituţiei este orientată, în prezent, către patru domenii apreciate ca relevante pentru relaţia instituţiei cu minoritatea romă:1. Compatibilitatea legislaţiei interne referitoare la respectarea drepturilor omului cu cea internaţională, în special Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;2. Proceduri operaţionale ale Poliţiei Române;3. Parteneriatul cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale;4. Politici în domeniul resurselor umane de atragere şi menţinere în rândul poliţiei a unor membri ai minorităţilor etnice.Poliţia Română are prevederi clare privind obligaţia lucrătorilor săi de a acţiona imparţial şi nediscriminatoriu pe orice criteriu. Procedurile operaţionale ale poliţiei sunt şi ele reglementate pe baza unor principii care asigură respectarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De asemenea, începând cu anul 2006, s-au făcut demersurile necesare pentru alocarea unui număr de locuri distincte reprezentanţilor etniei rome pentru admiterea în instituţiile de formare a poliţiştilor. În ceea ce priveşte derularea programelor de sprijinire a minorităţilor etnice, de îmbunătăţire a dialogului cu unităţile M.A.I., anual, în cadrul campaniilor de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ poliţienesc, la nivelul fiecărei unităţi de poliţie se desemnează echipe de poliţişti care promovează activitatea instituţiei în rândul comunităţii, inclusiv la nivelul minorităţilor etnice.Poliţia a luat măsuri de atragere a structurilor guvernamentale şi neguvernamentale în scopul realizării unor programe coerente de prevenire a criminalităţii şi a stărilor conflictuale în diferite comunităţi, parteneriatul fiind considerat o componentă strategică a îmbunătăţirii relaţiei poliţie – comunităţile de romi. Pentru crearea unui cadru instituţional necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţilor poliţiei, la nivelul I.G.P.R. au fost încheiate protocoale de colaborare cu principalele organisme guvernamentale şi neguvernamentale cu preocupări în domeniul respectării drepturilor omului.[filename=5._politici_de_atragere_a_politistilor.ppt] [filesize=5._politici_de_atragere_a_politistilor.ppt] Nr. desc.: [downloads=5._politici_de_atragere_a_politistilor.ppt][filename=manual_OSCE.doc] [filesize=manual_OSCE.doc] Nr. desc.: [downloads=manual_OSCE.doc][filename=material_sinteza_lansare.doc] [filesize=material_sinteza_lansare.doc] Nr. desc.: [downloads=material_sinteza_lansare.doc][filename=plan_actiune_OSCE.doc] [filesize=plan_actiune_OSCE.doc] Nr. desc.: [downloads=plan_actiune_OSCE.doc][filename=recomandari_OSCE_romi_politie.doc] [filesize=recomandari_OSCE_romi_politie.doc] Nr. desc.: [downloads=recomandari_OSCE_romi_politie.doc]I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Urmăriți la nivel internațional, aduși în țară de polițiști. Vezi aici

Piloții Inspectoratului General de Aviație au salvat 9 persoane

1.286 misiuni de asistență medicală

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 569 conducători auto.

25.234 verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC

5.728 de evenimente la care au intervenit efectivele MAI

Peste 26.000 de angajați MAI angrenați să intervină pentru gestionarea efectelor meteorologice și a activităților zilnice specifice. Vezi aici

Participarea ministrului Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la DC News TV. Vezi aici

Sari la conținut