Lucrările celei de a doua Adunări Generale a Asociaţiei Administratorilor Publici din România

În perioada 1-4 noiembrie 2012, se desfășoară lucrările celei de a doua Adunări Generale a Asociaţiei Administratorilor Publici din România, la Sinaia.Evenimentul urmărește promovarea rolului și atribuțiilor administratorului public la nivelul administrației publice locale.La activitate participă atât reprezentanți ai administrației publice locale: primari și administratori publici de la nivelul județelor, municipiilor, orașelor și comunelor cât și ai administrației publice centrale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale fiind reprezentat de domnul secretar de stat Bebe IONICĂ în timp ce Ministerul Administrației și Internelor este reprezentat de domnul Petru ȚĂGOREAN – director al Unității Centrale pentru Reforma Administrației Publice. În cadrul lucrărilor Adunării Generale va fi prezentat raportul de activitate al Președintelui Asociației Administratorilor Publici din România pentru perioada 22 iulie 2011 – 2 noiembrie 2012, se va actualiza componența Consiliului Director, se vor modifica Actul Constitutiv și Statutul asociației și vor fi înființate filiale judetene.În cadrul Adunarii Generale s-a subliniat necesitatea profesionalizării acestei categorii de specialiști ai administrației publice locale, precum și a formării profesionale continue a acestora.Cu acest prilej, va avea loc Seminarul cu tema «Rolul și atribuțiile Administratorului Public», în cadrul căruia se vor prezenta exemple de bune practici și planuri de viitor privind Rețeaua «Administratorul Public».


Alte articole:
Skip to content