M.A.I. supune dezbaterii publice Proiectul O.M.A.I. privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, elaborat de către Direcţia Generală Anticorupţie. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.Prin proiectul de act normativ se propune identificarea modalităţilor de realizare a testării integrităţii profesionale, ca metodă de prevenire a corupţiei. Astfel, potrivit proiectului, efectuarea testului de integritate profesională constă în crearea de situaţii virtuale, similare celor cu care personalul M.A.I. se confruntă în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate. Subiect al testării poate fi orice angajat al M.A.I.. De asemenea, se propune şi reglementarea situaţiilor în care, cu ocazia testării integrităţii profesionale se constată comiterea unor fapte de natură penală, D.G.A. trebuie să sesizeze organul de urmărire penală competent. În cazul sesizării altor abateri de la normele legale în vigoare, se vor dispune măsuri administrative şi/sau disciplinare, potrivit procedurilor legale.Potrivit proiectului de act normativ propus de Direcţia Generală Anticorupţie, activitatea de testare a integrităţii profesionale se va desfăşura cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii umane şi profesionale ale subiecţilor supuşi testării şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte interzicerea provocării. În prezent, testarea integrităţii profesionale este reglementată prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor având regim clasificat, fapt care a atras o serie de critici în sensul accesului limitat la prevederile acestuia. Experţii străini care au colaborat cu specialiştii M.A.I. în cadrul unor proiecte europene au recomandat ca toate măsurile care conferă baza legală pentru activităţile D.G.A. să fie publice, în scopul evitării vulnerabilităţii la eventualele contestaţii. Proiectul de act normativ a fost supus spre analiză joi, 22 septembrie a.c., în cadrul Comisiei de Dialog Social, constituită la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit art. 121 din Legea nr. 62/2011 a Dialogului social şi art. 6 din O.m.a.i. nr. 162/2011. La şedinţa de lucru au participat reprezentanţi ai conducerii M.A.I. şi ai sindicatelor şi organizaţiilor profesionale din M.A.I.. * * * Conform legii, testul de integritate profesională reprezintă o metodă de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi riscurilor care determină personalul ministerului să comită fapte de corupţie.Dobândirea calităţii de personal al M.A.I. presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrităţii sale profesionale, potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul actului menţionat, testarea integrităţii profesionale se efectuează de către Direcţia Generală Anticorupţie, competenţa în acest sens fiind prevăzută şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al D.G.A. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 02.10.2011.


Alte articole:
Sari la conținut