„MANAGEMENT PERFORMANT LA NIVELUL DGRIP, DGCTI, DSG ȘI INSTITUȚIILE PREFECTULUI”, cod SIPOCA 591/cod MySMIS2014:127548

MANAGEMENT PERFORMANT LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI (DGRIP), DIRECȚIEI GENERALE PENTRU COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (DGCTI), DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL (DSG) ȘI INSTITUȚIILE PREFECTULUI

 

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, cod poştal 010086, Tel. 021 312.25.47, Fax 021 313.71.55, anunţă derularea proiectului „MANAGEMENT PERFORMANT LA NIVELUL DGRIP, DGCTI, DSG ȘI INSTITUȚIILE PREFECTULUI”, cod SIPOCA 591/cod MySMIS2014:127548, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE), în perioada 23.12.2019 – 23.12.2022 în baza contractului de finanţare nr. 458/23.12.2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației în cadrul Cererii de proiecte IP 12/2018 ”Sprijin pentru acţiunile de consolidare a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale” pentru Axa prioritară 1 ”Administrație pubică și sistem judiciar eficiente”, Operaţiunea OS 1.1 ”Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune ȋn administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, ȋn concordanţă cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 17.359.258,67 lei, din care:

a) valoare eligibilă nerambursabilă din FSE în sumă de 14.578.975,97 lei

b) cofinanțarea eligibilă a beneficiarului în sumă de 2.780.282,70 lei.

 

Urmarea actului adițional nr. 1 din 17.08.2020 valoarea totală a proiectului s-a modificat, astfel 16.843.771,83 lei, din care:

a) valoare eligibilă nerambursabilă din FSE în sumă de 146.050,21 lei

b) cofinanțarea eligibilă a beneficiarului în sumă de 697.721,62 lei.

 

Scopul proiectului:  Implementarea de sisteme unitare de management al calității și performanței, automatizarea și optimizarea unor fluxuri de lucru și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului în contextul creșterii calității și performanței în Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului (DGRIP), Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI), Direcția Secretariat General (DSG) și la nivelul celor 42 Instituții ale Prefectului.

Obiectivul general al proiectului: crearea şi dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul calității și performanței la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și la nivelul celor 42 Instituții ale Prefectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Eficientizarea activității organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) în DGRIP, DGCTI și cele 42 Instituții ale Prefectului;
  2. Creșterea performanței organizaționale prin implementarea sistemului integrat de management al performanței organizaționale compus din sistemul de management Balanced Scorecard (BSC) implementat la nivelul DGRIP, DGCTI și 42 Instituții ale Prefectului și din Document Management System (DMS) implementat la:
    nivel central (DGRIP, DGCTI, DSG);
    Instituții ale Prefectului în vederea automatizării fluxurilor de colaborare pe orizontală între prefecturi și pe verticală între DGRIP și prefecturi.
  3. Creșterea capacității personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a personalului din cadrul MAI (DGRIP, DGCTI, DSG) și al celor 42 Instituții ale Prefectului.

Rezultatele proiectului

Nr.crt. Detalii
1.

Rezultat de proiect 1– Instrument de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice- CAF -implementat la nivelul DGRIP, DGCTI și 42 Instituții ale Prefectului, care contribuie la atingerea
Rezultatului de program 3 – Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale;

2. Rezultat de proiect 2 – Sistem integrat de management al performanței organizaționale – BSC implementat la nivelul DGRIP, DGCTI și al celor 42 Instituții ale Prefectului și Document Management System (DMS) implementat la:

-nivel central (DGRIP, DGCTI, DSG);

-Instituții ale Prefectului în vederea automatizării fluxurilor de colaborare pe orizontală între prefecturi și pe verticală între DGRIP și prefecturi, care contribuie la atingerea

Rezultatului de program 3 – Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale;  

3. Rezultat de proiect 3 – Cunoștințe și abilități ale personalului de la nivelul MAI, îmbunătățite în domeniul CAF, BSC  (DGRIP, DGCTI și cele 42 instituții ale prefectului) și DMS (DGRIP, DGCTI, DSG și instituții ale prefectului) și a utilizării instrumentelor și sistemelor dezvoltate prin proiect, care contribuie la atingerea

Rezultatului de program 12 – Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;  –

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

ALEXANDRU TOMA
Tel: 0212648537; Fax: 0213112052
e-mail: alexandru.toma@mai.gov.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Pentru a accesa site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă, vă invităm să vizitați, http://www.poca.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

ULTIMA
ORĂ

În ultimele două zile, 16 străini împotriva cărora au fost emise decizii de returnare de pe teritoriul României au fost îndepărtați sub escortă de polițiștii de imigrări . Citește aici 

Cooperare polițienească cu autoritățile belgiene, într-un caz de furt calificat și tăinuire. Vezi aici

Au fost eliberate 3.307 permise de conducere și au fost înmatriculate 7.729 de vehicule

Piloții Inspectoratului General de Aviație au fost salvat 16 persoane

Salvatorii au desfășurat 1.308 misiuni pentru acordarea asistenței medicale

Au fost depistate 18 persoane urmărite național sau internațional

21 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Siguranța cetățenilor crescută: 157 de autori de infracțiuni au fost prinși în flagrant. Citește aici

Pompierii salvatori au gestionat aproximativ 1.600 de solicitări primite din partea populației. Detalii aici

Sari la conținut