Măsuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul M.A.I.

Ministrul administraţiei şi internelor interimar, Vasile Blaga, a semnat Ordinul privind instituirea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul M.A.I. Astfel, în baza principiului descentralizării deciziei, s-a lăsat la îndemâna ordonatorilor de credite posibilitatea alegerii uneia din următoarele modalităţi (sau combinarea acestora):- acordarea a câte 4 zile lucrătoare libere fără plată în lunile noiembrie şi decembrie a.c., pentru funcţionarii publici, personalul contractual şi pentru poliţişti, respectiv a câte 6 zile calendaristice libere fără plată pentru cadrele militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari;- reducerea programului de lucru cu un număr de ore echivalent celui din zilele libere fără plată;- dispunerea unei măsuri cu caracter echivalent celor sus-menţionate;De asemenea, documentul în cauză stipulează obligativitatea asigurării continuităţii serviciului de interes public, astfel încât acordarea zilelor libere fără plată să nu afecteze capacitatea operativă şi de intervenţie a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.La discuţiile privind stabilirea modalităţilor de aplicare a măsurilor de acordare a zilelor libere fără plată au participat atât sindicatele reprezentative din MAI, cât şi organizaţiile profesionale.


Alte articole:
Skip to content