Măsuri pentru prevenirea votului multiplu la Alegerile Prezidenţiale 2009

Pentru buna desfăşurare a procesului electoral şi pentru evitarea cazurilor de vot multiplu, Ministerul Administraţiei şi Internelor va propune personalizarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”.Astfel, fiecare secţie de votare va avea ştampile cu elemente proprii de identificare – anul procesului electoral şi numărul secţiei de votare – fiind exclusă posibilitatea folosirii frauduloase a acestui instrument de vot de la o secţie la alta. Totodată, cetăţenii care în ziua votării nu se află în localitatea de domiciliu vor putea vota numai în secţiile de votare speciale (art.7 indice 1 din Legea 370/2004 aşa cum a fost modificată şi completată), în acest sens urmând a fi organizate aproximativ 3.300 de secţii de acest gen. Numărul exact al secţiilor de votare speciale şi locul amplasării acestora va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern. Aceste secţii se vor ocupa doar de cetăţenii aflaţi în tranzit, ele putând fi mai uşor monitorizate şi verificate de competitorii electorali şi instituţiile statului.Cu rolul de a aduce la cunoştinţa alegătorului sancţiunile la care se expune votând de mai multe ori, s-a introdus obligativitatea completării unei declaraţii pe proprie răspundere de către toţi cei care votează la secţiile suplimentare. Prin acest document persoana îşi asumă, sub sancţiunea legii penale, faptul că nu a votat şi nici nu va mai vota în ziua respectivă (art.19 indice 5 alin.4 din Legea 370/2004 aşa cum a fost modificată şi completată). Această declaraţie, dată sub sancţiunea legii penale pentru falsul în declaraţii, este util şi în eventualitatea începerii urmăririi penale pentru vot multiplu, întrucât acesta cuprinde toate datele de identificare ale cetăţeanului.De asemenea, Ministerul Administraţiei şi Internelor intenţionează montarea unor camere web la intrarea în toate secţiile de votare speciale. Camerele web vor fi conectate la computere şi vor înregistra imaginea tuturor cetăţenilor care vor intra în aceste secţii.Imaginile astfel înregistrate vor fi stocate pe DVD-uri sau CD-uri şi vor fi transmise Autorităţii Electorale Permanente pentru ca, în eventualitatea unor procese penale de vot multiplu, acestea să poată constitui ca şi probe suplimentare.Nu în ultimul rând, se va organiza, potrivit prevederilor art.21 alin.5, art.22 alin.3 şi art.23 alin 5 din Legea 370/2004 aşa cum a fost modificată şi completată, un sistem de transmitere a tuturor documentelor de la secţiile de votare la Autoritatea Electorală Permanentă. Este vorba de listele electorale permanente, tabelele cuprinzând cetăţenii care votează la alte secţii decât cele la care sunt arondaţi potrivit domiciliului şi declaraţiile pe proprie răspundere. La acest proces electoral nu mai vor exista liste suplimentare.Autoritatea Electorală Permanentă va putea verifica aceste documente şi după caz să formuleze plângeri penale pentru vot multiplu.


Alte articole:
Skip to content