Măsuri specifice pentru prevenirea incendiilor

Având în vedere prognozele meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, referitoare la intensificări ale vântului pentru perioada imediat următoare, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene vor relua activităţile de informare şi conştientizare a populaţiei asupra condiţiilor prevăzute de lege pentru arderea miriştilor, vegetaţiei ierboase şi vegetaţiei stuficole din perimetrul Deltei Dunării, asupra riscurilor generate de incendierea vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole şi a măsurilor de prevenire care se impun, precum şi a sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării prevederilor legale.Totodată, la nivelul unităţilor subordonate au fost luate măsuri pentru determinarea unui răspuns prompt şi eficient al serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, în cazul producerii unor evenimente, precum şi pentru instruirea personalului din componenta preventivă. Menţionăm că pentru protejarea cetăţenilor şi preîntâmpinarea situaţiilor de urgenţă generate de nerespectarea reglementărilor specifice, pompierii vor acţiona cu exigenţă în identificarea acestora şi sancţionarea conform legii. * * * Reamintim principalele măsuri de prevenire a incendiilor, în contextul desfăşurării de către cetăţeni a unor activităţilor specifice anotimpului:•activitatea de igienizare prin ardere a miriştilor, resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, se face numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite. Aceste activităţi se desfăşoară cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii; •incendierea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc (eliberat de primării), după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă şi dacă există acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului. Reamintim cetăţenilor că orice situaţie de urgenţă trebuie să fie anunţată, în cel mai scurt timp, la numărul unic 112!I.G.S.U. – INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content