Ministrul Igaş prezent la inaugurarea CNSIS

Centrul Naţional SIS a fost inaugurat astăzi, 23 noiembrie 2010, în prezenţa ministrului Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, precum şi reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat la Bucureşti. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi ai altor instituţii ale statului. „Evenimentul la care luăm parte astăzi este direct legat de un obiectiv foarte important pentru instituţia pe care o conduc cât şi pentru Guvernul României în ansamblul său. Este vorba despre aderarea la Spaţiul Schengen, cel mai important obiectiv de politică externă a României, un proiect special, pentru reuşita căruia depunem eforturi majore, financiare, administrative, instituţionale şi, nu în ultimul rând, umane”, a declarat ministrul Administraţiei şi Internelor Constantin Traian Igaş. La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi a declarat: „Obiectivul de a adera la spaţiul Schengen este un obiectiv strategic al României. Atingerea acestui scop a presupus un constant şi laborios efort interinstituţional.. putem spune că la nivelul infrastructurii tehnice şi al implementării acquis-ului Schengen, suntem pregătiţi pentru paşii următori. În toate domeniile de aderare (cooperarea poliţienească, vize, protecţia datelor personale, frontiere maritime, frontiere aeriene şi frontiere terestre) investiţiile realizate de România pentru modernizarea echipamentelor şi pregătirea adecvată a resursei umane sunt considerabile şi apreciate ca atare într-o semnificativă majoritate de statele membre, precum şi de oficialii Comisiei Europene.” În acest sens „Vom susţine cu toată demnitatea drepturile noastre de a fi evaluaţi după realizările atinse la nivel tehnic, fără ca decizia care va fi luată să fie conectată cu orice altă problematică” a adăugat ministrul român de externe. De asemenea şeful diplomaţiei române a solicitat ambasadorilor prezenţi la eveniment să menţină legătura cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru informarea corectă a ţărilor pe care le reprezintă, referitor la progresele României privind aderarea la spaţiul Schengen. „Implementarea Sistemului Informatic Schengen în România a fost un amplu efort la nivelul MAI pentru îndeplinirea criteriilor, întârzierile înregistrate la contractarea fondurilor pe Facilitatea Schengen fiind recuperate printr-o abordare unitară şi coerentă la nivelul ministerelor cu competenţe în aderarea la Spaţiul Schengen”, a declarat şeful Departamentului Schengen din MAI, Marian Tutilescu, care a făcut o prezentare a modului de funcţionare a Centrului. La final, participanţii au fost invitaţi alături de Corina Artopolescu, directorul Centrului SIS, să viziteze Centrul pentru a se convinge la faţa locului asupra modului de funcţionare, conform standardelor Schengen. * * * INFORMAŢII DE BACKGROUND : Dezvoltarea capacităţii de cooperare poliţienească internaţională în vederea prevenirii şi combaterii cu eficienţă şi operativitate a criminalităţii constituie unul dintre obiectivele asumate de România în procesul de aderare la spaţiul Schengen, România reuşind, urmare a eforturilor comune cu alte autorităţi, înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului Naţional SIS (CNSIS). Crearea Centrului Naţional SIS se încadrează în obiectivul general referitor la dezvoltarea capacitătii de cooperare internaţională în combaterea criminalităţii, fiind totodată una dintre cele mai importante măsuri compensatorii.Aderarea României la Spaţiul Schengen reprezintă unul din obiectivele strategice importante ale României după aderarea la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, în realizarea căruia fiind angrenate mai multe instituţii ale statului pentru elaborarea de programe coerente, coordonarea şi monitorizarea activităţilor legate de implementarea acquis-ului şi îndeplinirea criteriilor Schengen.România a parcurs până în prezent, în perioada 2009 – 2010, şase dintre cele şapte vizite de evaluare prevăzute în calendarul de aderare la Spaţiul Schegen, în domeniile cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre.Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfăşurate până în prezent, au fost aprobate în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles, principala concluzie a acestora fiind că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este în mare parte pregătită să adere la spaţiul Schengen. Singurul raport care a recomandat reevaluarea ţării noastre a fost cel în domeniul frontierelor aeriene, vizita de reevaluare având loc în perioada 15- 17 noiembrie a.c.. Ultima vizită de evaluare la care va fi supusă ţara noastră este în domeniul Sistemului de Informaţii Schengen/SIRENE –noiembrie –decembrie 2010.În cadrul reuniunii COREPER din data de 10 noiembrie a.c., s-a hotărât transmiterea proiectului de decizie privind ridicarea controalelor la frontierele interne pentru România şi Bulgaria, către Parlamentul European, în vederea demarării procedurii de consultare a acestui organism.Transmiterea acestei decizii constituie o etapă procedurală importantă în cadrul calendarului de aderare al României la Spaţiul Schengen.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Urmăriți la nivel internațional, aduși în țară de polițiști. Vezi aici

Piloții Inspectoratului General de Aviație au salvat 9 persoane

1.286 misiuni de asistență medicală

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 569 conducători auto.

25.234 verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC

5.728 de evenimente la care au intervenit efectivele MAI

Peste 26.000 de angajați MAI angrenați să intervină pentru gestionarea efectelor meteorologice și a activităților zilnice specifice. Vezi aici

Participarea ministrului Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la DC News TV. Vezi aici

Sari la conținut