Ministrul Traian IGAŞ, la Reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian IGAŞ, participă marţi, 13 decembrie a.c., la Reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) care se desfăşoară la Bruxelles.Pe agenda discuţiilor se află dezbateri pe marginea Propunerilor de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen, modificare a Regulamentului (CE) nr. 562 pentru stabilirea unor norme comune în vederea reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne, în circumstanţe excepţionale, aspecte legate de stadiul actual al Sistemului European Comun de Azil, precum şi Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul financiar 2014-2020.Miniştrii prezenţi vor aborda şi stadiul aprobării proiectului de Decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Romania şi Republica Bulgaria.În marja Consiliului, Comitetul Mixt va analiza stadiul actual al Sistemului Informatic Schengen (SIS II), precum şi al Proiectului de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie. Alături de ministrul Administraţiei şi Internelor, la lucrările Reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne participă şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu.


Alte articole:
Skip to content