Modificare carti de identitate

INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR informează că, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 516/28.04.2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309/11.05.2009, din conţinutul actualei cărţi de identitate s-a eliminat rubrica referitoare la prenumele părinţilor care, potrivit standardelor în materie, nu este obligatorie, fiind înlocuită cu rubrica „Cetăţenia” titularului.Totodată, a fost modificată Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, în sensul că, denumirea statului, în limba română, va fi înscrisă „România”, şi nu „Romania”, iar modelul stemei României a fost adaptat potrivit legislaţiei specifice în acest domeniu.Cărţile de identitate eliberate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 516/28.04.2009 rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.INSPECTORATUL NATIONAL PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR


Alte articole:
Sari la conținut