Parteneriat strategic în sprijinul dezvoltării și formării specializate a prefecţilor și subprefecţilor

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Constantin Cătălin Chiper, a participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la „Seminarul naţional pentru dezbaterea şi fundamentarea politicii publice privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor”.Evenimentul, care s-a desfăşurat la Sinaia şi-a propus ca, pe parcursul a două zile de dezbateri, să identifice problemele reale cu care se confruntă această categorie a funcţionarilor publici şi să încerce soluţionarea acestora, prin elaborarea unor propuneri de politici publice. Seminarul a beneficiat de o reprezentare semnificativă din partea grupului ţintă al proiectului, respectiv, aproximativ 100 de prefecţi, subprefecţi, funcţionari publici din cadrul Instituţiilor Prefectului, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, societatea civilă prin Colegiul Înalţilor Funcţionari Publici şi Asociaţia Agenda 21. În intervenţia sa, secretarul de stat Constantin Cătălin Chiper a salutat iniţiativa implementării unui proiect dedicat în exclusivitate categoriei prefecţilor şi subprefecţilor din România. De asemenea, oficialul M.A.I. a subliniat importanţa formării profesionale continue a prefecţilor şi subprefecţilor, afirmându-şi suportul pentru participarea acestora la sesiunile de formare din cadrul programului pilot de formare specializată ce se va derula în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”. * * * În cadrul unui parteneriat strategic între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în calitate de beneficiar şi Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului (DGRIP), în calitate de partener, în perioada februarie 2012 – februarie 2014 se derulează proiectul „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare” cod SMIS 32582. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi are o valoare totală eligibilă de 4.727.565,50 lei, fără TVA.Prin implementarea proiectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului îşi propun realizarea unei propuneri de politică publică privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi a unei strategii de formare care vizează perfecţionarea continuă a acestora. Totodată, prefecţii şi subprefecţii judeţelor şi ai municipiului Bucureşti vor beneficia de un program de formare continuă în contextul exercitării funcţiei publice de înalt funcţionar public, în domenii de interes major pentru îndeplinirea atribuţiilor dar şi pentru dobândirea noilor competenţe de nivel european. * * * Seminarul desfăşurat la Sinaia la sfârşitul săptămânii trecute a avut un rol interactiv, participanţii având posibilitatea de a se implica, la alegere, într-unul dintre cele 4 ateliere de lucru organizate pe următoarele tematici:• Prezentarea rezultatelor analizelor privind statutul prefectului realizate în cadrul proiectului;• Prezentarea rezultatelor studiului de percepţie asupra rolului prefectului şi subprefectului;• Prevederi legislative privind rolul şi statutul prefectului şi subprefectului;• Analiza şi identificarea nevoilor de formare şi utilizarea tehnicilor şi instrumentelor specifice perfecţionării continue.În cadrul intervenţiilor, preşedintele A.N.F.P., Eugen Coifan, s-a referit la acest proiect ca fiind unul foarte important în contextul reformei administraţiei publice din România precum şi la contribuţia majoră pe care acesta o aduce în sprijinul procesului de atragere a fondurilor europene de către ţara noastră. În acest sens preşedintele A.N.F.P. a declarat: “consider acest proiect ca fiind necesar și relevant în contextul reformei administraţiei publice din România întrucât sunt vizate şi aspecte precum reevaluarea şi dezvoltarea instrumentelor pe care decidentul le are la dispoziţie pentru a hotărî modalitatea de îmbunătăţire a cadrului normativ privind Statutul prefecţilor şi subprefecţilor”.Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – Biroul de presa


Alte articole:
Sari la conținut