Participarea șefului Poliției Române la conferinţa şefilor de poliţie din regiunea balcanică

În perioada 9-10 octombrie a.c., o delegaţie din cadrul Poliției Române, condusă de Inspectorul General, chestor-şef de poliţie Petre Tobă, a participat la Conferinţa Şefilor de Poliţie din Regiunea Balcanică urmare a invitaţiei comune adresate de şeful Poliţiei Italiene, domnul prefect Alessandro Pansa şi directorul Poliţiei Sârbe, domnul Milorad Veljovic.La conferință au fost prezente delegaţii reprezentând 13 structuri de poliţie din Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Grecia, Italia, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Republica Srpska, România, Slovenia, Ungaria și Serbia, scopul dezbaterilor fiind identificarea celor mai adecvate măsuri ca răspuns la ameninţările din sfera criminalităţii organizate şi a migraţiei ilegale.În intervenţia adresată de către şeful Poliţiei Române a fost subliniată necesitatea intensificării cooperării poliţieneşti în regiune folosindu-se instrumentele deja existente, precum şi disponibilitatea permanentă de colaborare cu partenerii din regiunea balcanică, atât la nivel operativ, cât şi cu privire la transferul de bune practici şi pregătire profesională comună.De asemenea, cu această ocazie, șeful Poliției Române a purtat discuții la nivel bilateral cu reprezentanții polițiilor din Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Serbia și Italia.În cadrul discuțiilor purtate cu directorul Direcţiei Generale a Poliţiei Bulgare, domnul Angel Antonov a fost reliefat impactul pozitiv al patrulelor mixte de poliție care au acționat în perioada estivală și de iarnă, în stațiunile turistice din cele două părți, precum și rezultatele controalelor comune pe linie rutieră desfăşurate conform unui calendar comun agreat. De asemenea, șeful Poliției Române a propus intensificarea colaborării, în special în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere. Cu ocazia convorbirilor cu domnul Tibor Takacs, adjunct al şefului Poliţiei Maghiare, ambele părți au subliniat rezultatele pozitive obținute în urma colaborării pe linie de ordine publică și rutieră. A fost lansată reluarea întâlnirilor anuale la nivel de şef de poliţie pentru identificarea noilor domenii de interes. Șeful Poliției Române a exprimat disponibilitatea continuării activităţilor de transfer de expertiză colegilor din cadrul Poliției Republicii Moldova, iar șeful Poliției Moldovene, domnul Ion Bodrug a subliniat rolul important al acestora în alinierea la standardele europene.Întâlnirea dintre conducerea Poliției Române și cea a Poliției din Serbia a constituit un prilej de reafirmare a disponibilităţii părţii române în continuarea cooperării poliţieneşti în domeniile de interes, precum şi pregătirea comună a poliţiştilor în cadrul unor proiecte dedicate întăririi capacităţii instituţionale şi a capacităţii de intervenţie în mod prompt şi eficient.Una dintre cele mai importante întâlniri a fost cea dintre șefii Polițiilor din România și Italia. Pe parcursul întâlnirii bilaterale, şeful Poliţiei Italiene, domnul prefect Alessandro Pansa a subliniat excelenta cooperare poliţienească, deja tradiţională, existentă între structurile de poliţie din cele două state. Poliţia Română este un partener inportant în activităţile comune poliţieneşti desfăşurate în domeniul investigaţiilor criminale şi combaterii criminalităţii organizate. În cadrul discuțiilor a fost identificată nevoia comună de intensificare a documentării activităţilor infracţionale circumscrise domeniului infracţiunilor financiare. Totodată, vor fi intensificate activităţile de căutare şi depistare a persoanelor urmărite, în cadrul unor noi operațiuni comune. Un alt aspect important al agendei discuțiilor l-a constituit și analiza încheierii unor eventuale proiecte europene comune pentru întărirea forțelor de poliție în lupta cu dinamica fenomenului infracțional și amenințările asimetrice. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale Poliției Române, în unitățile de învățământ și în zona acestora. Detalii aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Detalii aici

25.628  de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

192 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

835 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut