Polita de Frontiera-inaugurare SCOMAR

Poliţia de Frontieră Română a inaugurat unul din cele mai avansate sisteme de supraveghere la mare din EuropaJoi, 30.04.2009, Poliţia de Frontieră Română a inaugurat oficial Sistemul Integrat de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră ( SCOMAR). Festivitatea oficială inaugurală s-a desfăşurat la Constanţa, la sediul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, în prezenţa viceprimului-ministru, ministru al administraţiei şi internelor, domnul Dan NICA şi a inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor principal de poliţie Nelu POP. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului şi ministerelor implicate în sistemul SCOMAR, partenerii din Uniunea Europeană şi firmele implicate în realizarea sistemului, reprezentanţii Administraţiei Publice centrale şi locale, ai autorităţilor care coordonează activitatea din Portul Constanţa etc.SCOMAR este un sistem operativ de supraveghere, bazat pe tehnologia de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoaşterea şi identificarea navelor ce desfăşoară activităţi ilegale de trafic la Marea Neagră. Sistemul a fost realizat în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană, având un buget total de 24,60 milioane euro (fonduri PHARE şi cofinanţare), fiind operaţionalizat în perspectiva aderării României la Spaţiul Schengen. Imaginile de ansamblu furnizate de acest sistem integrat vor fi exploatate şi de alte autorităţi co-beneficiare, ca de exemplu: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii ş.a.De menţionat este faptul că, prin activitatea intensă desfăşurată de specialiştii Poliţiei de Frontieră Române şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, s-a reuşit, în lipsa consultanţei externe, asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru implementarea SCOMAR, rezultând o economie bugetară de aproximativ 500.000 Euro. INFORMAŢII DE BACKGROUND:Sistemul integrat complex de observare, supraveghere şi control al traficului la Marea Neagra (SCOMAR) are ca principale obiective observarea, supravegherea şi controlul frontierei româneşti la Marea Neagră. Organizarea Sistemului Complex pentru Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră permite:• îmbunătăţirea procesului de supraveghere a frontierei de stat în zona maritimă;• îmbunătăţirea securităţii navigaţiei în zona operaţională a sistemului;• diminuarea activităţilor ilegale în marea teritorială şi în zona contiguă;• asigurarea continuă a supravegherii în zona acoperită;• crearea unei baze de date privitoare la activitatea maritimă în zona mării;• diminuarea numărului de nave de patrulare, misiuni de supraveghere şi implicit o importantă economie de combustibil si resurse.Descrierea sistemuluiSistemul este alcătuit din următoarele subsisteme:- Subsistemul Staţie de senzori care include Staţii de Senzori (SS) echipate cu senzori optoelectronici şi radar;- Subsistemul Comunicaţii, care permite schimbul de date (transmisia imaginilor, vocii şi datelor), în timp real, între Subsitemul Statie de senzori şi Centrul de Comandă şi Control – Subsistemul Centrul de Comandă şi Control centralizează si analizează toate informaţiile provenite de la Subsitemul Statie de senzori şi de la alte sisteme interconectate;- Unităţi operative de intervenţie (navale, terestre, aeriene).SCOMAR este pregătit pentru supraveghere şi monitorizare, permanent (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), furnizând o imagine tactică a suprafeţei apei din zona maritimă teritorială, zona contiguă şi zona economică exclusivă (până la 100 mile marine în larg), a activităţii aeriene şi a situaţiei terestre.Pentru a atinge acest scop, sistemul propus a fost proiectat pentru a garanta detectarea din timp a navelor şi bărcilor astfel încât să fie localizate înainte de a se apropia de malul coastei şi astfel, asigurând Poliţiei de Frontieră Române timpul de reacţie esenţial pentru a putea întreprinde acţiunile necesare. Subsistemul staţiilor de senzori detectează, identifică şi urmăreşte navele suspecte, folosind funcţiile radarului şi ale senzorilor, prin transmiterea imaginilor video sau semnalelor obţinute către Centrul de Comandă şi Control, unde ameninţarea este analizată şi apreciată. Deciziile sunt luate de centrul de comandă şi control centralizat (CCC), în care toate informaţiile culese de către senzorii sistemului sunt disponibile şi prezentate într-un mod organizat şi structurat. În plus, legăturile de comunicaţii sunt disponibile pentru CCC-urile superioare şi pentru alte agenţii şi organizaţii externe. Finanţare Sistemul a fost realizat în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană şi naţionali, având un buget total de 24,60 milioane euro (fonduri Phare şi cofinanţare), fiind operaţionalizat în perspectiva aderării României la Spaţiul Schengen. Având în vedere complexitatea proiectului SCOMAR, implementarea acestuia a fost realizată succesiv, fiind finanţată prin mai multe contracte cuprinse în Memorandumurile de Finanţare Phare (2003, 2004 şi 2005). Prin activitatea intensă desfăşurata de specialiştii Poliţiei de Frontieră Române şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, s-a reuşit, în lipsa consultanţei externe, asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru implementarea SCOMAR, rezultând o economie bugetară de aproximativ 500.000 Euro. Serviciul Presă şi Comunicare din cadrulInspectoratului General al Poliţiei de Frontieră


Alte articole:
Sari la conținut