Poliţia de Frontieră Română, participant activ în domeniul internaţional al managementului frontierelor

În perioada 16–17.04.2012, la Viena (Austria), inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor şef de poliţie Ioan BUDA şi şeful Direcţiei de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi Migraţiei Ilegale, comisar şef Liviu Galoş, au participat la cea de-a X-a Conferinţă Ministerială privind Iniţiativa de Securitate a Frontierei în Asia Centrală (CABSI). Conferinţa Ministerială privind Iniţiativa de Securitate a Frontierei în Asia Centrală reprezintă un forum pentru promovarea unei abordări integrate cuprinzătoare şi durabile a managementului frontierelor în regiune, constituit în vederea îmbunătăţirii securităţii frontierelor şi facilitării comerţului şi deplasării populaţiei, ca mijloace de promovare a dezvoltării economice şi stabilităţii politice. Co-organizatorii acestui eveniment au fost Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) şi Ministerul Federal de Interne din Austria. Acest eveniment a reunit reprezentanţi de rang înalt din cadrul OSCE, UNODC, ONU, UE, OIM, INTERPOL, ICMPD, FRONTEX, CARICC, EUPOL Afganistan, precum şi oficiali din China, Japonia, Federaţia Rusă, Statele Unite ale Americii, Tadjikistan şi Kirghistan.Temele de discuţie incluse pe agenda conferinţei au vizat perspective naţionale şi regionale în managementul şi securitatea frontierelor, colaborarea dintre statele din Asia Centrala şi instituţii internaţionale care contribuie la managementul frontierelor în regiune, necesitatea creşterii angajamentului comun al statelor din Asia Centrală pentru asigurarea securităţii frontierelor, provocările transnaţionale precum şi coordonarea eforturilor de management al frontierelor în Asia Centrală. Participarea conducerii Poliţiei de Frontieră Române la această reuniune a reprezentat o oportunitate pentru întărirea relaţiilor de colaborare cu autorităţile statelor implicate în managementul şi securizarea frontierelor, în vederea realizării unui schimb operativ de date şi informaţii, scopul fiind alinierea activităţilor specifice la standardele internaţionale în domeniu şi contracararea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere. I.G.P.F. – Biroul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content