Poliţia Română alături de elevi la începerea noului an şcolar

La data de 12 septembrie are loc deschiderea noului an şcolar. Poliţia Română va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ.Pentru desfăşurarea normală a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar, se vor suplimenta dispozitivele de ordine şi siguranţă publică cu aproape 2.900 de poliţişti, din care 2.037 de ordine publică, 477 rutieră şi 365 alte forţe.Pentru Poliţia Română, siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora constituie o prioritate. Şeful Poliţiei Române, chestorul Liviu Popa, a cerut, încă de la începutul anului şcolar, fermitate în măsurile luate pentru protecţia copiilor.Astfel, Poliţia Română, în parteneriat cu unităţile de învăţământ, cu reprezentanţii organizaţiilor de părinţi, cu autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, vor acţiona pentru menţinerea unui climat de siguranţă în şcoli şi pentru derularea unor campanii şi proiecte de informare a elevilor în vederea evitării comportamentelor de risc victimal sau infracţional. Ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţişti pe parcursul anului de învăţământ anterior s-a redus numărul infracţiunilor sesizate, precum şi numărul infracţiunilor săvârşite de către elevi, astfel: – numărul infracţiunilor s-a redus cu 2,3 %, faţă de anul şcolar 2009-2010; – s-a redus cu 20,68 % numărului infracţiunilor comise de elevi; – au fost înregistrate reduceri importante în cazul infracţiunilor de tâlhărie, cu 51,39% şi vătămare corporală, cu 17,86%.În conformitate cu Planul de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, în anul şcolar 2011-2012, pentru îmbunătăţirea siguranţei şcolare, s-au luat măsuri ca zona şcolilor să fie supravegheată de patrule de poliţie, care să vegheze la siguranţa copiilor şi să îi sprijine dacă întâmpină dificultăţi. De asemenea, se va asigura intervenţia cu celeritate la evenimentele sesizate în incinta sau în apropierea unităţilor de învăţământ. Zilnic, se va acţiona în zona şcolilor.Măsurile pe care le vor lua poliţiştii sunt structurate pe trei paliere: prevenirea prin acţiuni educative, verificarea modului de supraveghere şi pază a unităţilor şcolare în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 şi acordarea sprijinului de specialitate, precum şi activităţi pentru menţinerea ordinii publice şi intervenţia în cazul evenimentelor produse în perimetrul unităţilor şcolare, sesizate prin „112”.Poliţiştii vor interveni şi vor aplica cu fermitate legea faţă de persoanele ori grupurile de persoane care tulbură procesul de învăţământ, agresează cadrele didactice sau elevii, ori produc distrugeri de bunuri.Atât înainte cât şi pe toată durata anului şcolar, vor fi verificate unităţile comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ, cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor.Pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar vor fi desemnaţi poliţişti responsabili de prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial, specific acestui domeniu, care vor face parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, constituită conform Strategiei M.E.C.I. nr. 1409/2007. Poliţiştii de prevenire şi proximitate vor fi prezenţi la orele de dirigenţie, pentru a oferi elevilor sfaturi şi recomandări preventive, care să îi ajute să-şi protejeze bunurile şi integritatea fizică sau să gestioneze eventualele conflicte în care sunt implicaţi. Totodată vor participa la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesionale, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora, precum şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.Se vor desfăşura acţiuni de informare şi prevenire a abandonului şi absenteismului şcolar, în colaborare cu cadrele didactice, instituţiile guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale care acţionează în acest domeniu, precum şi reprezentanţii mass-media.Elevii, părinţii acestora şi cadrele didactice vor fi informaţi asupra problematicii delincvenţei juvenile şi a victimizării elevilor, prin realizarea şi distribuirea în şcoli a unor materiale preventive: pliante, broşuri, flyere, afişe, ghiduri.De asemenea, siguranţa rutieră a copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiei rutiere, context în care, periodic sunt întreprinse activităţi preventiv-educative în rândul acestei categorii de participanţi la traficul rutier.Agenţii de poliţie rutieră vor fi în stradă, în apropierea şcolilor amplasate pe artere de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor, precum şi în zona unităţilor de învăţământ situate pe drumuri intens circulate, ori unde s-au produs accidente rutiere în care au fost implicaţi elevi. Fiecare unitate de învăţământ aflată în zona de competenţă, va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei, asigurându-se, totodată, supravegherea în permanenţă a traseelor de deplasare a elevilor. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. De asemenea, se vor efectua patrulări în zona şcolilor şi în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii.Vor fi activate patrulele şcolare de circulaţie împreună cu reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene, pentru deplasarea în siguranţă a elevilor în zona unităţilor de învăţământ, patrule care vor acţiona potrivit Regulamentului specific.De asemenea, poliţiştii vor efectua verificări, pentru identificarea şi inventarierea tuturor deţinătorilor de autovehicule destinate transportului şcolar şi îi vor instrui cu privire la obligaţiile ce le revin. Aceste acţiuni se vor efectua în scopul asigurării unei stări tehnice corespunzătoare a autovehicolelor şi a utilizării acestora strict conform destinaţiei, precum şi pentru respectarea întocmai a normelor rutiere şi principiilor conduitei preventive.Reprezentanţii Poliţiei Rutiere vor stabili, împreună cu directorii de şcoli, Calendarul de activităţi pe linie de educaţie rutieră, activităţi ce vor fi desfăşurate la clase, în comun cu personalul didactic, în noul an şcolar.Pentru continuarea Campaniei naţionale „ALEGE VIAŢA!”, în activităţile preventive ale Poliţiei, vor fi cooptate instituţii, organisme non-guvernamentale şi asociaţii profesionale cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere.Totodată, în această perioadă se vor intensifica acţiunile la „magazinele de vise”, în care se comercializează substanţe de tipul „etnobotanic”, amplasate în zona unităţilor de învăţământ.Stimaţi părinţi, PENTRU A VĂ ŢINE COPILUL CÂT MAI DEPARTE DE UN COMPORTAMENT DEVIANT, POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ:• Comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată; • Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică; • Verificaţi de câţi bani de buzunar dispune copilul dumneavoastră şi cum îi cheltuieşte; • Dacă fiul sau fiica dumneavoastră vine acasă cu obiecte de valoare, verificaţi provenienţa lor şi nu acceptaţi răspunsuri facile; • Sfătuiţi-vă copilul să nu accepte invitaţia de a se urca în maşina unei persoane necunoscute; • Educaţi copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute şi nici să nu dea relaţii despre programul dumneavoastră de lucru; • Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră; • Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră şi de familiile lor; • Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere; • Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie, care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă; • Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă; • Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi; • Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor;• Luaţi toate măsurile de educare, creştere şi supraveghere specifică fiecărei vârste în parte, cu scopul de a nu vă înregistra în categoria celor ce spun „copilul meu este în închisoare“ sau „copilul meu este un infractor”!POLIŢIA ROMANĂ RECOMANDĂ TINERILOR: • Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant;• Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplător;• Nu intraţi în anturaje dubioase!• Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se adună persoane dubioase, se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc;• Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveţi puţine informaţii;• Dacă aveţi ocazia, combateţi delincvenţa legată de droguri, demascând plasatorii şi eventualii consumatori! În încheiere, reamintim copiilor câteva reguli care îi vor ajuta să circule corect şi în siguranţă pe drumurile publice: • Circulaţi numai pe trotuare sau pe potecile laterale ale drumurilor;• Nu vă angajaţi în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii;• Traversaţi numai pe “zebră” şi numai la culoarea verde a semaforului electric;• În intersecţiile fară marcaje traversaţi numai pe la colţul străzii şi numai după ce v-aţi asigurat atent din ambele părţi că nu se apropie nici un vehicul;• Aşteptaţi sosirea autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului numai pe trotuar sau pe refugiile special amenajate;• Nu vă jucaţi pe partea carosabilă a drumurilor publice sau în apropierea acestora, ori pe aleile intens circulate dintre blocurile de locuinţe şi folosiţi pentru joacă numai locurile unde nu circulă maşini: parcuri, terenuri de sport, curtea casei sau a şcolii. POLIŢIA ROMÂNĂ UREAZĂ TUTUROR ELEVILOR UN AN ŞCOLAR PLIN DE SUCCESE ŞI ÎMPLINIRI PERSONALE!I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content