Precizari referitoare la carburanti

În baza bugetului aprobat pe anul 2009, Inspectoratului General al Poliţiei Române i-a fost alocată suma de 33.350 mii lei pentru achiziţia de carburanţi, aceasta fiind suplimentată cu 7.170 mii lei pentru alegerile europarlamentare.Până la această dată, din bugetul alocat, au fost achiziţionaţi şi distribuiţi unităţilor de poliţie carburanţi auto în valoare de 22.000 mii lei, ceea ce asigură exploatarea autovehiculelor până cel puţin la data de 31.07.2009.Pentru asigurarea carburanţilor necesari exploatării mijloacelor de transport (autovehicule şi nave) din dotarea structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 649 din 27.05.2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv 24.800 tone benzină (cca. 33 milioane litri) şi 6.850 tone motorină (cca. 8,1 milioane litri).Totodată a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă numărul 67 din 03.06.2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoare adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibil.În baza actelor normative sus-menţionate, au fost deja iniţiate demersuri pentru preluarea carburanţilor de la rezerva de stat şi distribuirea acestora către structurile de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Această activitate se va desfăşura etapizat, în corelare cu necesarul de carburanţi al unităţilor şi în funcţie de capacităţile de depozitare existente.Menţionăm că, din totalul carburantului scos de la rezervele de stat, cca. 65% va fi repartizat Inspectoratului General al Poliţiei Române, asigurându-se desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor operative de ordine şi siguranţă publică.SERVICIUL COMUNICARE


Alte articole:
Sari la conținut