Precizări – tipărire buletine de vot Alegeri Europarlamentare

Ca urmare a apariţiei, în presa de astăzi, 12 iunie a.c., a unor materiale jurnalistice referitoare la tipărirea buletinelor de vot pentru Alegerile Europarlamentare, facem următoarele precizări:În conformitate cu prevederile art. 19, alin 2 din Legea 33/ 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, necesarul de buletine de vot a fost stabilit avându-se în vedere situaţia privind numărul cetăţenilor cu drept de vot, respectiv al alegătorilor posesori de cărţi de identitate, centralizată la data de 1 martie 2009 de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, la care s-a adăugat procentul de 10% prevăzut de lege.Fiind vorba de o prevedere legală concretă, stabilirea numărului de buletine de vot nu are în vedere estimările sau sondajele privind participarea la vot.În ceea ce priveşte situaţia privind numărul total al buletinelor de vot folosite la scrutinul din 7 iunie, aceasta a fost realizată de către Biroul Electoral Central, instituţie în măsură să ofere astfel de date.Potrivit prevederilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, după închiderea votării, buletinele de vot neîntrebuinţate se anulează, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii “ANULAT” şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete cu buletine de vot intacte, menţiunea “ANULAT” se aplică o singură dată pe pachetul respectiv.Buletinele de vot anulate se transportă, sub pază, la sediul birourilor electorale judeţene sau de sector al municipiului Bucureşti, unde sunt predate, pe bază de proces-verbal, reprezentanţilor judecătoriilor în a cărei rază îşi au sediul birourile electorale ale secţiilor de votare.Buletinele de vot anulate sunt păstrate în arhiva judecătoriilor, separat de celelalte documente ale instanţelor, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. După expirarea acestui termen, judecătoriile, cu sprijinul prefecţilor, vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, agenţilor economici specializaţi, buletinele de vot anulate.Valoarea buletinelor de vot a fost de 699.585,75 lei cu TVA la un preţ de 0,034034 lei/bucată cu TVA. Costul unui buletin tipărit în 2009 a fost cu 51,29% mai ieftin faţă de anul 2007, economia rezultată fiind de 736 885,22 lei cu TVA. În anul 2007, valoarea buletinelor de vot contractate a fost de 1.436.470,97 lei cu TVA la un preţ de 0,07021 lei/bucată.Societatea comercială care a tipărit buletinele de vot pentru Alegerile Europarlamentare ce s-au desfăşurat în 07.06.2009 este S.C. MEGA PRESS HOLDINGS. S.A. Bucureşti.Procedura de achiziţie a fost iniţiată prin transmiterea de invitaţii de participare către: S.C. RASIROM S.A. SUCURSALA POLIGRAFICA BUCURESTII NOI, COMPANIA NATIONALA “IMPRIMERIA NATIONALA” S.A. Bucureşti, COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR “CORESI” S.A. BUCURESTI şi R.A.MONITORUL OFICIAL Bucureşti, dar şi prin transmiterea spre publicare a unui anunt în trei cotidiene de circulaţie naţională (Adevărul, Evenimentul Zilei si Libertatea), cât şi pe pagina de web a Ministerului Administratiei si Internelor.În urma acestor demersuri au fost primite 15 solicitări de ridicare a documentaţiei de atribuire.Au fost depuse 4 oferte şi anume: MONITORUL OFICIAL R.A. BUCURESTI, S.C. AB ACTIV CO S.R.L. BUCURESTI, S.C. MEGA PRESS HOLDINGS S.A. BUCURESTI şi Asociaţia formată din: S.C. ROMPRIMA S.R.L GALATI – lider de asociaţie, S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L. Tg.Jiu, S.C. TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS S.A. Galati, S.C. TIPOGRAFIA S.A. Slobozia şi S.C. TIPOLIDANA S.R.L. Suceava.În urma evaluării ofertelor, a negocierilor purtate cu fiecare ofertant în parte şi aplicând criteriul “preţul cel mai scăzut” comisia a întocmit în data de 12.05.2009 raportul procedurii de atribuire prin care a desemnat ca ofertant câştigător al procedurii de achiziţie pe S.C. MEGA PRESS HOLDINGS. S.A. Bucureşti.În data de 13.05.2009 au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii către cei 4 ofertanţi.


Alte articole:
Skip to content