Pregătire la nivel european pentru piloţii M.A.I.

În perioada 27.06 – 09.07. a.c., trei piloţi din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor participă, în Italia, la un curs de pregătire a personalului aeronautic pentru supravieţuirea pe mare.Cursul este organizat de Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX), în cooperare cu Partnership Academy din Gaeta şi se desfăşoară în localitatea Anzio, din Italia. Scopul acestuia este de a instrui participanţii cu privire la mijloacele şi tehnicile care sunt folosite în cazul unei proceduri de aterizare de urgenţă pe mare.Cursurile de specialitate organizate sub egida Agenţiei Europene FRONTEX, la care participă piloţi, ingineri şi tehnicieni de bord din cadrul I.G.Av., precum şi din alte instituţii de profil din state ale Uniunii Europene, au ca obiectiv desăvârşirea pregătirii teoretice şi practice a acestora cu privire la o gamă largă de situaţii cu care se pot confrunta în diferitele misiuni internaţionale la care participă. Relevantă în acest sens este experienţa dobândită şi rezultatele obţinute în cadrul misiunilor de supraveghere a frontierei maritime din Grecia, pe timp de zi şi de noapte, în cadrul Operaţiunii Comune Poseidon 2011 Sea.Tot în cadrul pregătirii pentru cerinţele specifice misiunilor internaţionale, personalul aeronautic al I.G.Av. a mai participat la o serie de cursuri organizate sub egida Agenţiei Europene FRONTEX: Air Crew Training – Mountainous Survival – curs de supravieţuire în caz de aterizare de urgenţă în zone muntoase; Crew Resource Management – gestionarea resurselor echipajului; Air-Naval Coordination – dezvoltarea coordonării operaţionale dintre echipajele elicopterului şi cele ale navelor; FLIR Operator Training – antrenament pentru operarea dispozitivului de supraveghere şi filmare FLIR, aflat în dotarea elicopterelor. Toate aceste cursuri de pregătire sunt finanţate de Agenţia Europeană FRONTEX şi reprezintă cerinţe operaţionale impuse de aceasta, în vederea creşterii gradului de interoperabilitate al cooperării dintre structurile de ordine şi siguranţă publică implicate în activităţi de supraveghere a frontierelor.


Alte articole:
Skip to content