Procedura de obtinere a actului de identitate

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date informează persoanele interesate, cu privire la Procedura de obţinere a actului de identitate în cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate:În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procura specială, obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate. De menţionat este faptul că, depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale. În asemenea cazuri, când persoana se află temporar în străinătate şi nu se poate deplasa, din motive obiective, în ţară, cererea, împreună cu documentele prevăzute de lege, se depune la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul respectiv. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date


Alte articole:
Skip to content