Produsele de protecţie a plantelor, verificate de poliţişti

În urma unei acţiuni organizată de Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase în mai multe judeţe din ţară, au fost indisponibilizate în vederea confiscării aproape 16.000 kg. şi peste 12.500 l de diverse produse de protecţie a plantelor / Peste 100 de persoane sunt cercetate pentru nerespectarea regimul produselor de protecţie a plantelor.Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R. a iniţiat şi coordonat, în perioada 11 aprilie – 31 mai a.c., o acţiune la nivelul Capitalei şi a judeţelor Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vaslui pentru prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul produselor de protecţie a plantelor, domeniu reglementat juridic de prevederile O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.Acţiunea a avut în vedere modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare de către agenţii economici înregistraţi sau autorizaţi să efectueze operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor, precum şi depistarea altor nereguli ce pot prezenta riscuri majore de producere a unor evenimente grave pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.Pentru verificarea tuturor aspectelor prevăzute şi sancţionate de legislaţia incidentă în acest domeniu, poliţiştii formaţiunilor Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au acţionat împreună cu specialişti din componenţa diferitelor instituţii care, potrivit legii, au competenţă, atribuţii legale şi expertiză pe problematica ce a făcut obiectul acţiunii (unităţi fitosanitare, Garda de Mediu, Inspectorate Teritoriale de Muncă etc).Pe durata acţiunii au fost verificaţi şi controlaţi 1.299 de agenţi economici, care au efectuat operaţiuni cu aceste produse. Astfel, în urma activităţilor desfăşurate, au fost constatate 110 fapte de natură penală, majoritatea constituind-o cele prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului (70 de infracţiuni), precum şi cele sancţionate de Legea nr. 360/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005 (26 de infracţiuni), alte infracţiuni fiind constatate la Codul Penal şi O.U.G. 78/2000 privind regimul deşeurilor (în total 14 infracţiuni).În acest context s-au dispus măsuri de cercetare a 111 persoane care sunt suspectate că, sub diferite forme, au participat la săvârşirea acestor infracţiuni. Tot în cadrul acţiunii, pentru alte nereguli constatate, cu pericol social redus, au fost aplicate 151 sancţiuni şi au fost indisponibilizate în vederea confiscării 15.900 kg. şi 12.609 litri de diverse produse de protecţie a plantelor. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content