Proiect D.G.I.P.I

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a început derularea proiectului ”Implementarea Sistemului Naţional Integrat de Management al Informaţiei şi al Activităţii Tactico – Operative la nivelul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă”.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 7.305.736 lei, din care:• 6.209.875,60 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 1.095.860,40 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi managementul decizional în domeniul politicilor si strategiilor naţionale de securitate şi ordine publică, care vizează, în principal ameninţări la adresa ordinii constituţionale, ameninţări asimetrice, riscuri şi vulnerabilităţi din domeniile economic, financiar, securitate energetică, protecţia mediului ori vulnerabilităţi în realizarea coridoarelor europene de transport. Scopul proiectului este de a creşte capacitatea administrativă a DGIPI ca principal furnizor de informaţii („intelligence”) pentru factorii de decizie la nivelul administrativ.Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt angajaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă de la nivel central şi de la nivelul structurilor teritoriale. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 08.07.2010. Locul de desfăşurare al proiectului: BucureştiPrincipalele activităţi ale proiectului sunt:  asigurarea managementului şi monitorizării proiectului; lansarea oficială a proiectului; organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; proiectarea şi implementarea sistemului informatic modern; desfăşurarea sesiunii de instruire a specialiştilor DGIPI în analiza informaţiilor; desfăşurarea sesiunii de instruire a specialiştilor DGIPI în utilizarea instrumentelor software specifice; îmbunătăţirea cadrului normativ intern; diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului; realizarea auditului proiectului. Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: se va implementa un sistem informatic modern; se va îmbunătăţi capacitatea de analiză a informaţiei, utilizându-se instrumente software specifice; se va îmbunătăţi infrastructura IT&C a Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă; se vor organiza sesiuni de instruire a personalului din cadrul DGIPI în domeniul analizei informaţiilor şi în utilizarea instrumentelor informatice aferente; se va adapta cadrul normativ intern la principiile europene în domeniu.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Primele zile ale minivacanței de Rusaliile ortodoxe, fără incidente grave în planul ordinii și siguranței publice. Numărul accidentelor rutiere grave, mai mic decât în anii precedenți. Detalii aici

25.783 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

228 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

807 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Sari la conținut