Proiectul ”Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficiență în administrația locală din România” cod SMIS 32602 cofinanțat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii A

Prin OMAI nr. 105 din 5 mai 2012 a fost aprobat proiectul cu titlul ”Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficiență în administrația locală din România”. Beneficiarul proiectului este Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Finanţarea proiectului din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” a fost aprobată prin OMAI nr. 81 din 21 martie 2012. Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, iar valoarea totală eligibilă de 11.776.578 lei, din care 10.010.091,30 lei (85%) finanţare nerambursabilă din FSE şi 1.766.486,70 lei (15%) cofinanțare a Beneficiarului. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii administraţiei publice locale. În acest sens, proiectul își propune realizarea unor studii și analize în vederea identificării problemelor generate de fragmentarea administrativ-teritorială, elaborarea de soluţii tehnice reflectate în urma procesului de analiză și a unui plan de acţiune pentru implementarea soluţiei tehnice optime. Prin acest proiect, Ministerul Administraţiei şi Internelor urmărește să atingă o serie de rezultate, astfel: • Analizarea contextului european actual în ceea ce priveşte organizarea administrativ teritorială;• Elaborarea unei analize comprehensive a organizării administrativ-teritoriale din România pe patru paliere: regional, judeţean, oraş, comună;• Definirea unor opţiuni de reformă administrativ-teritorială;• Organizarea unor dezbateri publice privind opţiunile de reformă administrativ-teritorială;• Elaborarea de planuri de acţiune privind implementarea opţiunilor de reformă administrativ teritorială. Demersul susținut prin acest proiect este de natură să contribuie la o îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, printr-o mai bună reglementare şi planificare strategică la nivel naţional, regional şi local, contribuind la reducerea costurilor administrative, creşterea performanţei şi simplificarea administrativă.Date de contact: Maria Domnica Focșăneanu – Manager de Proiect, tel. 021-311.76.53, e-mail: domnica.focsaneanu@mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut