Protocol de colaborare între Agenţia Naţională Antidrog şi Academia Tehnică Militară

La finalul săptămânii trecute, a fost semnat protocolul de colaborare în domeniul practicii studenţilor între Agenţia Naţională Antidrog (ANA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Academia Tehnică Militară (ATM) din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.Părţile semnatare au convenit să colaboreze în vederea asigurării stagiilor de practică a studenţilor pentru dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe în domeniul prevenirii consumului de droguri.Acest protocol se înscrie în colaborarea interinstituţională stabilită prin protocolul-cadru încheiat între cele două structuri în vederea conştientizării cadrelor didactice şi a studenţilor din mediului universitar asupra fenomenului consumului şi traficului de droguri din România.Potocolul-cadru de colaborare constă în activităţi de informare a studenţilor şi cadrelor didactice universitare, schimb de publicaţii, activităţi formative şi activităţi specifice de reducere a cererii de droguri în mediul universitar. În cadrul parteneriatului, personalul Agenţiei Naţionale Antidrog va susţine prelegeri privind problematica drogurilor în România, va colabora prin schimburi de publicaţii în cadrul diverselor evenimente organizate în comun, va realiza sinteze documentare în vederea promovării publicaţiilor care au ca subiect prevenirea consumului şi traficul ilicit de droguri, va forma studenţi şi cadre didactice ca voluntari antidrog. Parteneriatul a fost lansat prin susţinerea de prelegeri pe teme specifice la sediul Academiei Tehnice Militare în zilele de 26 şi 27 noiembrie 2013, destinate atât corpului profesoral, cât şi studenţilor din Academie şi va continua în anul 2014.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut