Reprezentaţii ANA, prezenţi la reuniunea academiei reitox privind noile substanţe psihoactive

O delegaţie a Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) a participat la reuniunea Academiei REITOX privind noile substanţe psihoactive, în perioada 3 – 6 septembrie 2013, la Varşovia, întâlnire organizată de Observatorul Polonez pentru Droguri şi Toxicomanii.La reuniune, alături de specialişti ai punctelor naţionale focale din 12 state membre (Letonia, Lituania, România, Italia, Spania, Republica Cehă, Norvegia, Ungaria, Estonia, Portugalia, Germania, Polonia – ţară organizatoare), au mai participat şi un reprezentant al Comisiei Europene şi al Observatorului European de Droguri şi Toxicomanii (OEDT), problematica abordată fiind identificarea problemelor în colectarea şi analiza datelor, precum şi a politicilor de răspuns privind substanţele noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP).Întâlnirea a avut ca obiective: • analiza stadiului privind monitorizarea cererii şi ofertei pentru SNPP în rândul ţărilor participante, atât în baza indicatorilor cheie epidemiologici recomandaţi de OEDT, cât şi în baza unor indicatori specifici/neconvenţionali utilizaţi de punctele naţionale focale din statele membre pentru a furniza informaţii referitoare la acest nou fenomen;• evaluarea unor modalităţi de detectare şi reacţia rapidă privind reducerea riscurilor în cazul apariţiei unor noi substanţe psihoactive cu potenţiale efecte adverse asupra sănătăţii publice în rândul consumatorilor de droguri; • prezentarea situaţiei privind prevalenţa consumului acestor substanţe în statele membre. În prima parte a reuniunii, reprezentanţii punctelor focale au prezentat stadiul actual de implementare a monitorizării SNPP în baza indicatorilor recomandaţi la nivel european, precum şi noile tendinţe ale fenomenului, sintetizate pe baza datelor oferite de alţi indicatori, cum ar fi: monitorizarea magazinelor online, monitorizarea interogărilor online, programele de testare a substanţelor în mediul recreaţional, informaţii calitative oferite de programele de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. Au urmat prezentări detaliate ale indicatorilor epidemiologici cheie şi privind piaţa acestor substanţe, în ţările în care au fost înregistrate creşteri ale incidenţei consumului de SNPP. De asemenea, au fost discutate abordările juridice şi măsurile legislative adoptate în fiecare dintre ţările participante şi evaluări ale eficienţei acestora în reducerea ofertei de droguri. În cadrul sesiunilor conferinţei, reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog au prezentat rezultatele studiului „Cercetării la nivelul municipiului Bucureşti în rândul populaţiei consumatorilor problematici de droguri neinstituţionalizaţi, în vederea evaluării riscului/gradului de excludere socială cu care se confruntă aceste persoane”, cu accent pe cele referitoare la consumatorii de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive din Bucureşti. Lucrarea prezentată a avut la bază studiul menţionat anterior, lansat în luna iulie de Agenţia Naţională Antidrog. Concluziile studiului subliniază gradul crescut de vulnerabilitate din punctul de vedere al excluziunii sociale observat în rândul consumatorilor de SNPP, fiind identificaţi mai mulţi factori de risc (trecut infracţional, nivel educaţional şi profesional scăzut, acces redus la serviciile de sănătate, nivel economic precar).Reprezentantul Comisiei Europene a comunicat ultimele date privind revizuirea Sistemului European de Avertizare Rapidă, astfel încât datele privind noile substanţe şi efectele acestora, precum şi modalităţile de detectare, să reprezinte informaţia de bază în adoptarea politicilor de răspuns, în timp real. S-a subliniat necesitatea îmbinării, organizării şi coordonării intervenţiilor în baza datelor oferite de punctele focale, astfel încât să fie furnizate servicii în conformitate cu necesităţile consumatorilor şi condiţiile locale; la final, evaluarea serviciilor trebuie realizată la nivelul punctelor focale, iar în baza concluziilor acestor evaluări, răspunsurile să fie ajustate, cercul fiind închis la nivelul decidenţilor. Dezbaterile au reliefat următoarele aspecte:o corelarea dintre evidenţă şi practică, avantajele şi limitele de aplicare a metodologiilor în domeniu fiind influenţate în mare măsură de politica existentă în domeniul drogurilor şi al sănătăţii publice, precum şi de sistemul instituţional aferent;o coordonarea structurilor şi reacţiilor de răspuns la nivel european, precum şi schimbul de bune practici în domeniu;o identificarea unor noi indicatori sau adaptarea celor existenţi în vederea cunoaşterii şi furnizării de informaţii valide decidenţilor în ceea ce priveşte noile substanţe cu proprietăţi psihoactive.În acest context, s-a propus continuarea activităţii de schimb de bune practici în domeniul colectării datelor între punctele naţionale focale, organizarea unor reuniuni viitoare pe această problematică şi îmbunătăţirea metodologiile de lucru existente.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut