Reuniunea „HIV/SIDA în România: provocări actuale şi priorităţi de acţiune”

Marţi, 3 decembrie a.c., directorul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), chestor de poliţie Sorin Oprea, a participat la reuniunea „HIV/SIDA în România: provocări actuale şi priorităţi de acţiune”, organizată de către Subcomisia pentru Populaţie şi Dezvoltare a Senatului. La acest eveniment au fost invitaţi parlamentari din partea comisiilor de specialitate şi reprezentanţi ai ministerelor cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea HIV/SIDA, ai organizaţiilor societăţii civile şi ai ONU, care au discutat despre evoluţia şi provocările actuale ale epidemiei în România şi perspectiva adoptării unei noi strategii naţionale în domeniu. Dezbaterile au fost moderate de către dl. senator Ion Rotaru, preşedintele Subcomisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare, secretar al Biroului Permanent al Senatului.În acest context, directorul ANA a evidenţiat creşterea alarmantă a HIV/SIDA în rândul persoanelor consumatoare de droguri injectabile. Încă de la sfârşitul anului 2011, în urma studiilor efectuate, Agenţia Naţională Antidrog şi Ministerul Sănătăţii au notificat oficial Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA), precum şi Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) referitor la detectarea unei creşteri accentuate a infecţiilor noi cu virusul HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile. Urmare a alertei din partea României, EMCDDA şi ECDC au recomandat creşterea orientării spre măsurile de prevenire, cum ar fi programele de schimb de seringi şi tratamentul de substituţie, esenţiale în prevenirea noilor cazuri de HIV.La nivel internaţional, pe lângă comunicarea permanentă cu EMCDDA, în cadrul celei de-a 56-a sesiuni a Comisiei Naţiunilor Unite privind Stupefiantele, la iniţiativa României (prin implicarea directă a Agenţiei Naţionale Antidrog) şi a Republicii Cehe, a fost promovată şi adoptată o rezoluţie privind intensificarea eforturilor de a reduce efectele HIV/SIDA în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Declaraţia politică din 2011 privind HIV/SIDA. Prin această rezoluţie se solicită Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) să continue acordarea de suport şi sprijin, să extindă activităţile alături de grupuri relevante ale societăţii civile în vederea acoperii nevoilor în cadrul sistemelor de accesare a serviciilor de asistenţă pentru persoanele infectate sau afectate de HIV/SIDA, inclusiv în rândul consumatorilor de droguri.Pe plan intern, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor în domeniu, Agenţia Naţională Antidrog a realizat documentele programatice care să susţină dezvoltarea de servicii adresate persoanelor consumatoare de droguri injectabile – Strategia naţională antidrog 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2013-2016, aprobate prin HG nr. 784 din 09.10.2013. Totodată, aprobarea şi intrarea în vigoare a actelor normative pentru aprobarea Programului Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013-2016 (PN) şi a Programului de Interes Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013-2016 (PIN) vor permite dezvoltarea şi diversificarea intervenţiilor specializate de tratament pentru persoanele consumatoare de droguri, prin dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice.ANA susţine implementarea Pachetului comprehensiv de servicii de reducere a riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri, elaborat în cadrul Ghidului Tehnic al OMS, UNODC şi UNAIDS-2012, care ar conduce la rezultate semnificative în prevenirea, tratamentul şi îngrijirea persoanelor consumatoare de droguri injectabile infectate cu HIV. Astfel, ANA îşi propune ca răspunsul naţional la problematica epidemiei HIV în rândul persoanelor consumatoare de droguri injectabile, să se bazeze pe dezvoltarea şi diversificarea următoarelor servicii, care să funcţioneze integrat şi care să răspundă cât mai bine nevoilor beneficiarilor:• programe de distribuţie şi schimb de seringi;• tratament substitutiv al dependenţei de opiacee şi alte tratamente medicale ale dependenţei, fundamentate pe evidenţe ştiinţifice;• consiliere şi testare HIV;• terapie antiretrovirală;• prevenirea şi tratamentul bolilor cu transmitere sexuală;• programe de distribuire de prezervative pentru persoanele consumatoare de droguri injectabile şi partenerii lor sexuali;• programe de informare, educare şi comunicare (IEC), ţintite către persoanele consumatoare de droguri injectabile şi partenerii lor sexuali;• prevenire, vaccinare, diagnostic şi tratament pentru hepatitele virale;• prevenire, diagnostic şi tratament pentru tuberculoză.Ca primă autoritate responsabilă în domeniul politicilor publice antidrog, ANA a acţionat în măsura resurselor şi competenţelor legale pentru compensarea deficitului major de servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, în scopul reducerii răspândirii HIV/SIDA în rândul persoanelor consumatoare de droguri injectabile. * * * AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG TRANSMITE UN MESAJ DE SOLIDARITATE PENTRU PERSOANELE INFECTATE ŞI AFECTATE DE HIV/SIDAMulte persoane cred că HIV/SIDA este o problemă care nu va ajunge niciodată în viaţa lor, în viaţa familiei, a prietenilor lor. Oamenii stigmatizează persoanele seropozitive datorită dezinformării, acţionând mai degrabă pe baza unor mituri, frici şi prejudecăţi personale şi nu a unor informaţii corecte. Există încă multe stereotipuri despre persoanele seropozitive.Caută informaţii reale despre HIV/SIDA, de la persoane specializate în această problematică, din surse de informare autorizate. Fii puternic, dar nu agresiv, în a explica celorlalţi despre tine şi experienţele tale! Permite oamenilor care vor să-ţi fie alături să te însoţească. Sprijinul celorlalţi este foarte important. Vorbeşte cu persoane care te înţeleg, participă la grupuri de suport. HIV nu mai este o condamnare la moarte. Au fost făcute progrese extraordinare în domeniul medical, care asigură tratament eficient. Tratamentul va deveni o obişnuinţă în viaţa ta. Când nu va mai fi la fel de eficient, medicul îţi va prescrie o altă schemă terapeutică. Poţi avea o viaţă lungă şi sănătoasă.Poţi trăi cu HIV, atâta vreme cât infecţia este monitorizată, cu încetarea comportamentelor la risc Dacă îţi injectezi droguri, inclusiv substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (etnobotanice), foloseşte, de fiecare dată, echipament steril de injectare. Nu utiliza, în comun, obiecte ascuţite sau tăioase. Foloseşte corect prezervativul. Fii atent/ă la contactul direct al pielii rănite sau al mucoasei cu sânge sau alte fluide infectate. Învaţă să ai un comportament responsabil pentru tine şi pentru cei din jurul tău. Este vorba despre alegeri personale, despre responsabilitate şi înţelegere. Ia-ţi tratamentul şi bucură-te de viaţă! Ia o decizie! Alege să trăieşti, să iubeşti, să te bucuri, să gândeşti pozitiv!A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content