Reuniuni internaţionale privind noile tendinţe în domeniul drogurilor

În perioada 16 – 19 noiembrie a.c., conducerea Agenției Naționale Antidrog a participat la Oslo/Norvegia, la simpozionul privind noile evoluții în politica antidrog ”Evoluția politicilor de reglementare al consumului de cannabis: experiențele dobândite ca rezultat al noilor politici” și la Cea de-a 77 a Reuniune a Corespondenților Permanenți (CP) ai Consiliului Europei – Grupul Pompidou (CoE-GP).În deschiderea Simpozionului privind noile evoluții în politica antidrog, Preşedinția CoE-GP a afirmat că fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri constituie o sursă importantă de venituri pentru diferite organizații de crimă organizată și afiliate zonei de terorism. Ca for european de dezbatere pe problematica politicilor antidrog, CoE-GP a subliniat că scopul acestuia nu este orientarea politicilor naționale antidrog către dezincriminarea consumului de cannabis. De asemenea, în discursul de deschidere, Președinția CoE-GP a mai precizat faptul că reuniunea are loc în perioada premergătoare a Adunării Speciale Generale a Națiunilor Unite (UNGASS) 2016, eveniment considerat ca fiind platform mondială pentru stabilirea politicilor antidrog la nivel internațional și regional, plecând de la o mai mare implicare a statelor în componenta de reducere a cererii de droguri (reintegrare socială, asistență și tratament a consumatorilor de droguri), pedepse alternative la privarea de libertate pentru tinerii consumatori de droguri, până la consolidarea dialogului cu societatea civilă și asociații și organizații neguvernamentale de profil.La nivelul Uniunii Europene, situaţiile prezentate au relevat următoarele:• În Cehia, consumul de cannabis este legal doar în scop medicinal sau pentru cercetare științifică.• Portugalia a dezincriminat posesia de cannabis pentru cantitățile care asigură consumul personal pentru cel mult 10 zile, dar, ca urmare a acestei măsuri, s-a observat că au crescut costurile de asistenţă de sănătate.• În Olanda, nu au fost remarcate corelații între legalizarea cannabisului și creșterea sau descreșterea consumului sau a numărului de consumatori. Soluția a fost adoptată ca o măsură de contracarare a dorinței tinerilor de a accesa droguri mai puternice, însă, la nivelul comunităților locale, înființarea magazinelor de vânzare a cannabisului a avut un impact negativ.• Slovenia a dezincriminat posesia cantităților reduse de cannabis în vederea consumului personal, ceea ce a condus la creșterea numărului persoanelor care au solicitat sau au accesat servicii de tratament pentru cannabis.La nivel internațional, nu există date sau colectări de date științifice care să fundamenteze o decizie privind legalizarea posesiei și consumului de cannabis în scop personal, primele concluzii de ordin medical și social urmând a fi puse la dispoziție de Organizația Mondială a Sănătății într-un raport ce va fi lansat în cursul anului 2016.În ceea ce privește Cea de-a 77 a Reuniune a Corespondenților Permanenți ai Grupului Pompidou, agenda temelor dezbătute au relevat următoarele elemente de interes:În anul 2016, se va realiza evaluarea implementării Strategiei Europene Antidrog (raport ce va fi emis la sfârşitul anului 2016) şi se va elabora noul Plan de Acţiune pentru Implementarea Strategiei Europene Antidrog 2017-2020.Vor fi elaborate recomandări pentru îmbunătățirea evaluării riscurilor la nivelul aeroporturilor, pentru combaterea fraudelor în aeroport şi vor fi realizate profile psihologice pentru recunoașterea curierilor de droguri.Se recomandă statelor să intensifice activitățile de cooperare cu ramurile industriale ce folosesc precursori în activitatea economică, cu autoritățile din țările exportatoare.Activitatea grupului ”Droguri și criminalitate informatică” se va axa, în cursul anului 2016, pe următoarele teme: cybernet și darknet, spălarea banilor prin intermediul internetului și măsuri de cooperare cu furnizorii de internet.Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Principatul Monaco va deveni membru al Grupului Pompidou. Reprezentanţii României au propus, şi Comitetul Director al Grupului Pompidou a acceptat, organizarea, în cursul lunii noiembrie 2016, la București, a celei de-a 79 a Reuniuni a Corespondenților Permanenți ai Grupului Pompidou, precum şi desfăşurarea unui congres internaţional, având ca temă problematica noilor substanțe cu proprietăți psihoactive. De asemenea, în discuțiile purtate cu reprezentantul Belgiei, acesta s-a arătat interesat de rezultatele obținute de autoritățile române prin implementarea a trei comunități terapeutice în domeniul drogurilor în penitenciarele Rahova, Jilava și Târgșor, subliniind faptul că autoritățile belgiene urmăresc implementarea unor activități similare și un schimb de informații și experiență în acest domeniu cu Agenţia Naţională Antidrog.Următoarea reuniune a Corespondenților Permanenți ai Grupului Pompidou este programată pentru perioada 30 mai – 4 iunie 2016, la Strasbourg, Franța.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut