Revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor aflaţi în plată la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

În temeiul art. 2 din OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru beneficiarii dreptului de pensie aflaţi în plată la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. şi cărora la recalcularea/revizuirea pensiilor nu le-au fost valorificate prima de concediu de odihnă, premiul anual şi/sau sporul de fidelitate, acordate după data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu pentru perioada de activitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare sau în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, se va efectua revizuirea pensiilor la cererea pensionarilor, însoţită de adeverinţa doveditoare a veniturilor respective.Pentru obţinerea adeverinţelor respective, pensionarii Ministerului Administraţiei şi Internelor se vor adresa unităţii de la care au încetat raporturile de serviciu sau de unde au fost trecuţi în rezervă.


Alte articole:
Skip to content