Rezultate obţinute în urma acţiunii comune din zona Portului Constanţa

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile specializate ale Poliţiei Române şi Jandarmeriei Române, în cooperare cu Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, cu sprijinul Biroului Român de Metrologie Legală, au desfăşurat în zilele de 17 şi 18 martie a.c., o acţiune de control la o societate comercială cu activitate în zona Portului Constanţa. În cadrul activităţilor comune desfăşurate până în prezent, au fost efectuate verificări de specialitate privind documentele deţinute de către societatea comercială controlată la cele trei puncte de lucru, referitoare la autorizarea şi funcţionarea antrepozitelor vamale, legalitatea utilizării sistemelor de depozitare, transfer şi măsurare. S-au desfăşurat activităţi specifice potrivit competenţelor, pentru stabilirea stocurilor faptice de produse deţinute de respectiva societate în cele trei puncte de lucru, fiind identificate diferenţe între stocurile faptice şi stocurile scriptice. Totodată, s-au verificat cantităţile şi sortimentele deţinute, ţinându-se cont de temperatura şi densitatea produselor în momentul verificărilor, iar în urma constatărilor au fost întocmite rapoarte de evaluare specializată. De asemenea, au fost prelevate probe din toate produsele existente, acestea urmând a fi analizate în laborator. Aspectele constatate urmează a fi prezentate factorilor de decizie ai societăţii comerciale în vederea lămuririi aspectelor care au generat această situaţie, urmând a fi luate măsurile legale care se impun. * * * Scopul acţiunii comune desfăşurate de structurile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cooperare cu Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, cu sprijinul Biroului Român de Metrologie Legală constă în verificarea documentelor deţinute de către societatea comercială menţionată la cele trei puncte de lucru privind autorizarea şi funcţionarea antrepozitelor vamale, legalitatea utilizării sistemelor de depozitare, transfer şi măsurare. În perioada desfăşurării acestui control sunt verificate aspecte privind provenienţa produselor energetice deţinute şi eliberarea acestora din antrepozite. Totodată, se urmăreşte prevenirea şi combaterea neachitării taxelor şi impozitelor aferente operaţiunilor comerciale derulate în aceste zone şi constituirea unor grupuri infracţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni din sfera crimei organizate. În situaţia în care sunt descoperite elementele constitutive ale unor infracţiuni se va proceda la sesizarea instituţiilor abilitate pentru luarea măsurilor legale.


Alte articole:
Skip to content