Ședința Colegiului Prefectural al Municipiului București la sediul D.G.A.

Astăzi, 27.04.2017, la sediul Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural al Municipiului București (CPMB). La ședință au participat subprefectul Municipiului București, domnul Corneliu Cîrstea, conducerea D.G.A. și reprezentanții serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în municipiul Bucureşti.Cu acest prilej, domnul comisar șef de poliție Octavian Melintescu, director general adjunct al D.G.A., a prezentat Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și sarcinile ce revin D.G.A. în implementarea acestui document strategic. De asemenea, au fost supuse aprobării o serie de documente ale Instituției Prefectului Municipiului București privind stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate în anul 2016, potrivit Planului de Acțiune pentru realizarea Programului de Guvernare 2013-2016, Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București, precum și Planul de acțiune pe anul 2017 pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2017-2020.Domnul subprefect al Municipiului București a supus atenției în vederea aprobării Planul de acțiuni pentru realizarea în Municipiului București a politicilor naționale, a politicilor de afaceri europene și de intensificare a relațiilor externe, precum și Planul de măsuri aferent, în conformitate cu documentele programatice în domeniul afacerilor europene. Au mai fost aduse în atenția participanților preocupările pe linia activităților de inspecție fiscală în vederea identificării și combaterii evaziunii fiscale, metode și practici de evaziune fiscală identificate, precum și creșterea încrederii contribuabililor în serviciile acordate de structurile fiscale, coordonate la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. De asemenea, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor București – Ilfov au prezentat rezultatele controalelor efectuate în perioada premergătoare și pe durata Sărbătorilor Pascale și a modului de respectare a normelor igienico-sanitare, veterinare și de protecție a consumatorilor.Colegiul prefectural este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul Municipiului București. D.G.A. – Biroul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content