Ședința de evaluare a activității Instituției Prefectului Harghita pentru anul 2017

În data de 29 ianuarie 2018 a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural Harghita, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita pentru anul 2017, în prezenţa domnului Comisar şef de poliţie Mihai Dan CHIRICĂ, Secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului.Prefectul judeţului Harghita a prezentat Sinteza activităţilor desfăşurate în anul 2017, concluzionând că au fost atinse toate obiectivele asumate, respectiv a fost întărită capacitatea instituţională în activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative, a fost asigurat un nivel ridicat de pregătire în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, a fost asigurată creşterea gradului de transparenţă a activităţii instituţiei prefectului, prin informarea continuă cu privire la activitatea instituţiei şi furnizarea unui spectru larg de informaţii de interes public. Pentru anul 2018 se va continua procesul de debirocratizare şi simplificarea administrativă, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea accesului şi obţinerii serviciilor publice de către cetăţeni. Planul de acţiune pentru anul 2018, trebuie să continue dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiei în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice oferite potenţialilor beneficiari, îmbunătăţirea mijloacelor şi căilor de comunicare interinstituţională, între instituţiile publice şi cetăţean, respectiv asigurarea transparenţei actului decizional.


Alte articole:
Sari la conținut