Semnarea contractului de finanţare a proiectului „Joint Risk Management During Emergencies In The Danube Area Border”

Astăzi, la sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră – Călăraşi, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel Marcel – Sorin LUCACIU, a semnat contractul de finanţare a proiectului „Joint Risk Management During Emergencies In The Danube Area Border” din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, iar acesta are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă).Partenerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în derularea şi implementarea proiectului sunt Ministerul Mediului şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT Craiova – Universitatea din Craiova, din România, precum şi Direcţia Generală de Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă – Ministerul de Interne, Inspectoratul Regional de Mediul şi Apă Veliko Târnovo, Universitatea Sf. Cyril şi Sf. Metodius – Veliko Târnovo, din Bulgaria.Obiectivul proiectului – Îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului. Axa prioritară 2. Mediul – utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale ale mediului şi promovarea unui management al riscului eficient în zona transfrontalieră. Domeniul de intervenţie cheie – Protecţia populaţiei din zonă eligibilă, a mediului de afaceri, mediului şi infrastructurii de potenţialele consecinţe ale dezastrelor naturale şi tehnologice, prin acţiuni comune de prevenire şi răspuns la urgenţe pe întreaga arie transfrontalieră. Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor de prevenire a dezastrelor naturale şi tehnologice, inclusiv serviciile de răspuns la urgenţe. Acţiunea va avea ca rezultate şi următoarele: – acţiuni de prevenire a riscurilor naturale şi tehnologice,- acţiuni comune privind monitorizarea şi prevenirea dezastrelor,- proceduri comune de notificare, monitorizare şi intervenţie,- exerciţiu de cooperare în teren,- îmbunătăţirea dotării echipelor de intervenţie.Procurarea de echipament: • Autospecială pentru decontaminare personal,• Autospecială pentru decontaminarea tehnicii, • Autospecială pentru salvare de la înălţime,• Costume pirotehnice (şapte complete),• Autospecială pentru stins incendii de capacitate medie (patru complete), • Autospecială pentru transport scafandrii şi echipament, • Echipament de salvare pentru mijloace aeriene.Grupul ţintă – administraţiile publice din zona eligibilă, populaţia din zona eligibilă, alte instituţii cu responsabilităţi în managementul dezastrelor din ambele state, media.I.G.S.U. – Compartimentul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content