Sistemul de Informații Schengen (SIS)

 

Reprezintă cea mai vastă platformă de schimb de informații ce sprijină controlul la frontierele externe și cooperarea în aplicarea legii în statele membre UE și în cele asociate la implementarea acquis-ului Schengen. SIS permite autorităților competente (poliție, poliție de frontieră, imigrări etc.), să introducă și să consulte diferite categorii de semnalări vizând persoane sau obiecte.

 

Noua bază legală europeană aplicabilă utilizării Sistemului de Informații Schengen

  • Regulamentul (UE) 2018/1860 privind utilizarea SIS pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală;
  • Regulamentul (UE) 2018/1861 privind instituirea, funcționarea și utilizarea SIS în domeniul verificărilor la frontiere
  • Regulamentul (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea SIS în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

 

 

Acțiunea de urmat în funcție de tipurile de alerte

 

Motivul semnalării Acțiunea de urmat
Resortisant al unei țări terțe căruia i se aplică o decizie de returnare – articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1860 La o frontieră externă, atunci când persoana părăsește teritoriul statelor membre:

–    colectarea următoarelor informații:

1)      faptul că persoana a fost localizată la frontierele externe la ieșire și a părăsit teritoriul statelor membre;

2)      locul și ora verificării;

3)      dacă persoana a făcut sau nu obiectul îndepărtării (returnare forțată);

–    contactarea biroului național SIRENE.

 

La o frontieră externă, atunci când persoana intră pe teritoriul statelor membre, sau la un consulat, atunci când persoanei i se eliberează o viză de scurtă ședere:

–    colectarea următoarelor informații:

1)      faptul că persoana a fost localizată la frontierele externe la intrare sau la un consulat;

2)      locul și ora verificării;

–    contactarea biroului național SIRENE.

 

Pe teritoriul țării, dacă legislația națională permite acest lucru:

–    oprirea și interogarea persoanei;

–    contactarea autorității competente în vederea returnării persoanei;

–    contactarea biroului național SIRENE.

 
Resortisant al unei țări terțe căruia i se refuză intrarea și șederea pe teritoriul statelor membre – articolele 24 din Regulamentul (UE) 2018/1861 La o frontieră externă sau la eliberarea unei vize de scurtă ședere sau a unei autorizații de călătorie:

–    refuzul admiterii în țară (dacă persoana beneficiază de dreptul la liberă circulație, contactați biroul SIRENE înainte de luarea oricărei decizii);

–    contactarea biroului național SIRENE.

 

Pe teritoriul țării, dacă legislația națională permite acest lucru:

–    oprirea și interogarea persoanei;

–    contactarea autorității competente în vederea returnării persoanei;

–    contactarea biroului național SIRENE.

 
Persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării – articolul 26 din Regulamentul (UE) 2018/1862 –      oprirea și reținerea persoanei (și interogarea acesteia, în limitele permise de legislația națională);

–      contactarea biroului național SIRENE;

–      aducerea persoanei în fața autorității competente care poate autoriza arestul preventiv în scopul extrădării sau al predării persoanei către autoritățile solicitante.

 

(dacă semnalării i s-a aplicat un indicator de validitate)

–     în conformitate cu legislația națională, stabilirea locului de reședință sau a domiciliului persoanei;

–     contactarea biroului național SIRENE.

Persoană dispărută (adult) – articolul 32 alineatul  (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2018/1862 [locul în care se află persoana articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1862]

–     întrebarea persoanei dacă este de acord ca locul în care se află să fie comunicat altor părți decât autorităților solicitante;

–     contactarea biroului național SIRENE și comunicarea locului în care se află persoana, precum și a acordului sau a refuzului acesteia.

 

[protecție articolul 32 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1862]

–     dacă legislația națională permite acest lucru, oprirea și aducerea persoanei în fața autorității competente care poate autoriza aducerea persoanei într-un loc sigur pentru a o împiedica să își continue călătoria;

–     contactarea imediată a autorității naționale competente pentru a decide dacă este necesar ca persoana respectivă să fie pusă sub protecție;

–     contactarea imediată a biroului național SIRENE.

 
Persoană vulnerabilă expusă riscului (adult) – articolul 32 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2018/1862 –     dacă legislația națională permite acest lucru, oprirea și aducerea persoanei în fața autorității competente care poate autoriza ducerea persoanei într-un loc sigur pentru a o împiedica să își continue călătoria;

–     contactarea imediată a autorității naționale competente pentru a decide dacă este necesar ca persoana respectivă să fie pusă sub protecție;

–     contactarea imediată a biroului național SIRENE.

Persoană dispărută (copil) – articolul 32 alineatul  (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2018/1862 [locul în care se află persoana articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1862]

–     în conformitate cu legislația națională, stabilirea locului de reședință sau a domiciliului persoanei;

–     contactarea biroului național SIRENE.

 

[protecție articolul 32 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1862]

–     în conformitate cu legislația națională, luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția copilului și, atunci când este necesar, împiedicarea copilului să se deplaseze;

–     contactarea imediată a autorității naționale competente pentru ca aceasta să decidă cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a se ține seama de interesul superior al copilului;

–     contactarea imediată a biroului național SIRENE.

 
Persoană vulnerabilă expusă riscului (copil) – articolul 32 alineatul (1) literele (c) sau (d) din Regulamentul (UE) 2018/1862 –    în conformitate cu legislația națională, luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția copilului și, atunci când este necesar, împiedicarea deplasării copilului;

–    contactarea imediată a autorității naționale competente pentru ca aceasta să decidă cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a se ține seama de interesul superior al copilului;

–    contactarea imediată a biroului național SIRENE.

Persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară – articolul 34 din Regulamentul (UE) 2018/1862 –    în conformitate cu legislația națională, stabilirea locului de reședință sau a domiciliului persoanei;

–    contactarea biroului național SIRENE.

Persoană care trebuie să facă obiectul unui control discret – articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1862 Persoană care trebuie să facă obiectul unui control discret în legătură                   cu securitatea națională – articolul 36 alineatul (4)      din Regulamentul     (UE) 2018/1862 (raportare standard)

–     în conformitate cu legislația națională, efectuarea unui control discret cu privire la persoana respectivă, fără să fie afectat caracterul său discret, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că persoana care face obiectul unei semnalări a fost localizată;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  persoanele care însoțesc persoana care face obiectul semnalării despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că au legătură cu persoana care face obiectul semnalării;

(e)   obiectele utilizate sau transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care persoana a fost localizată;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

–  contactarea biroului național SIRENE.

 

(raportare imediată)

–    contactarea imediată a biroului național SIRENE;

–    în conformitate cu legislația națională, efectuarea unui control discret cu privire la persoana respectivă, fără compromiterea caracterului său discret, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)     faptul că persoana care face obiectul unei semnalări a fost localizată;

(b)     locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)     ruta și destinația călătoriei;

(d)     persoanele care însoțesc persoana care face obiectul semnalării despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că au legătură cu persoana care face obiectul semnalării;

(e)     obiectele utilizate sau transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)      circumstanțele în care persoana a fost localizată;

(g)     orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

 
Persoană care trebuie să facă obiectul unei verificări               prin interviu – articolul 36 alineatul (3)      din Regulamentul     (UE) –        2018/1862

 

Persoană care trebuie să facă obiectul unei verificări               prin interviu în legătură cu securitatea națională –  articolul 36        alineatul (4) din Regulamentul     (UE)

2018/1862

(raportare standard)

–     dacă legislația internă permite acest lucru, efectuarea unui interviu cu persoana și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)    faptul că persoana care face obiectul unei semnalări a fost localizată;

(b)   locul, ora și motivul efectuării verificării;

(c)    ruta și destinația călătoriei;

(d)   persoanele care însoțesc persoana care face obiectul semnalării despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că au legătură cu persoana care face obiectul semnalării;

(e)    obiectele utilizate sau transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)     circumstanțele în care persoana a fost localizată;

(g)   orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

–  contactarea biroului național SIRENE.

 

(raportare imediată)

–  contactarea imediată a biroului național SIRENE;

–  dacă legislația internă permite acest lucru, efectuarea unui interviu cu persoana și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că persoana care face obiectul unei semnalări a fost localizată;

(b)  locul, ora și motivul efectuării verificării;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  persoanele care însoțesc persoana care face obiectul semnalării despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că au legătură cu persoana care face obiectul semnalării;

(e)   obiectele utilizate sau transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care persoana a fost localizată;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

 
Persoană care trebuie să facă obiectul unui control specific – articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1862 Persoană care trebuie să facă obiectul unui control specific în legătură                   cu securitatea națională –articolul 36 alineatul (4)      din  Regulamentul     (UE) 2018/1862 (raportare standard)

–  dacă legislația națională permite acest lucru, efectuarea unei percheziționări a persoanei respective, a vehiculului utilizat, a ocupanților acestuia și a obiectelor care sunt transportate, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că persoana care face obiectul unei semnalări a fost localizată;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  persoanele care însoțesc persoana care face obiectul semnalării despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că au legătură cu persoana care face obiectul semnalării;

(e)   obiectele utilizate sau transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care persoana a fost localizată;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

–  contactarea biroului național SIRENE.

 

(raportare imediată)

–  contactarea imediată a biroului național SIRENE;

–  dacă legislația națională permite acest lucru, efectuarea unei percheziționări a persoanei respective, a vehiculului utilizat, a ocupanților acestuia și a obiectelor care sunt transportate, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că persoana care face obiectul unei semnalări a fost localizată;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  persoanele care însoțesc persoana care face obiectul semnalării despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că au legătură cu persoana care face obiectul semnalării;

(e)   obiectele utilizate sau transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care persoana a fost localizată;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

 
Persoană căutată necunoscută căutată în scopul identificării     – articolul 40 din Regulamentul (UE) 2018/1862 Contactarea biroului național SIRENE în vederea verificării corespondenței.
Obiect care trebuie supus unui control discret – articolul 36 alineatele (3) și (5) din        Regulamentul  (UE) 2018/1862

 

Obiect care trebuie supus unui control discret în legătură cu securitatea națională –        articolul        36 alineatele (4) și (5) din        Regulamentul

(UE) 2018/1862

(raportare standard)

–  în conformitate cu legislația națională, efectuarea unui control discret cu privire la obiectul respectiv, fără compromiterea caracterului său discret, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că obiectul pentru care a fost emisă o semnalare a fost localizat;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  orice identitate dezvăluită și orice descriere a persoanelor care ocupă sau dețin obiectul semnalării, precum și a persoanelor care îl însoțesc pe deținătorul obiectului semnalării despre care se poate presupune în mod rezonabil că au legătură cu obiectul respectiv;

(e)   obiectele transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care obiectul a fost localizat;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

–  contactarea biroului național SIRENE.

 

(raportare imediată)

–  contactarea imediată a biroului național SIRENE;

–  în conformitate cu legislația națională, efectuarea unui control discret cu privire la obiectul respectiv, fără compromiterea caracterului său discret, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că obiectul pentru care a fost emisă o semnalare a fost localizat;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  orice identitate dezvăluită și orice descriere a persoanelor care ocupă sau dețin obiectul semnalării, precum și a persoanelor care îl însoțesc pe deținătorul obiectului semnalării despre care se poate presupune în mod rezonabil că au legătură cu obiectul respectiv;

(e)   obiectele transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care obiectul a fost localizat;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

 
Obiect care trebuie supus unei verificări  prin  interviu        – articolul 36 alineatele (3)       și  (5)  din Regulamentul     (UE)       2018/1862

 

Obiect care trebuie supus unei verificări prin interviu       în legătură                   cu securitatea națională – articolul        36 alineatele (4) și (5) din        Regulamentul

(UE) 2018/1862

(raportare standard)

–  dacă legislația națională permite acest lucru, efectuarea unui interviu cu persoana care a fost localizată împreună cu obiectul căutat și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că obiectul pentru care a fost emisă o semnalare a fost localizat;

(b)  locul, ora și motivul efectuării verificării;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  orice identitate dezvăluită și orice descriere a persoanelor care ocupă sau dețin obiectul semnalării, precum și a persoanelor care îl însoțesc pe deținătorul obiectului semnalării despre care se poate presupune în mod rezonabil că au legătură cu obiectul respectiv;

(e)   obiectele transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care obiectul a fost localizat;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

–  contactarea biroului național SIRENE.

 

(raportare imediată)

–  contactarea imediată a biroului național SIRENE;

–  dacă legislația națională permite acest lucru, efectuarea unui interviu cu persoana care a fost localizată împreună cu obiectul căutat și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că obiectul pentru care a fost emisă o semnalare a fost localizat;

(b)  locul, ora și motivul efectuării verificării;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  orice identitate dezvăluită și orice descriere a persoanelor care ocupă sau dețin obiectul semnalării, precum și a persoanelor care îl însoțesc pe deținătorul obiectului semnalării despre care se poate presupune în mod rezonabil că au legătură cu obiectul respectiv;

(e)   obiectele transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(f)    circumstanțele în care obiectul a fost localizat;

(g)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

 
Obiect care trebuie supus unui control specific – articolul 36 alineatele (3) și (5) din        Regulamentul  (UE) 2018/1862 Obiect care trebuie supus unui control specific în legătură cu securitatea națională –        articolul        36 din        Regulamentul

(UE) 2018/1862

(raportare standard)

–  dacă legislația națională permite acest lucru, efectuarea unei percheziționări a persoanei care a fost localizată împreună cu obiectul căutat, a vehiculului utilizat, a ocupanților acestuia și a obiectelor care sunt transportate și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că obiectul pentru care a fost emisă o semnalare a fost localizat;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  orice identitate dezvăluită și orice descriere a persoanelor care ocupă sau dețin obiectul

(e)   semnalării, precum și a persoanelor care îl însoțesc pe deținătorul obiectului semnalării despre care se poate presupune în mod rezonabil că au legătură cu obiectul respectiv;

(f)    obiectele transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(g)  circumstanțele în care obiectul a fost localizat;

(h)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

(i)    contactarea biroului național SIRENE.

 

(raportare imediată)

–  contactarea imediată a biroului național SIRENE;

–  dacă legislația națională permite acest lucru, efectuarea unei percheziționări a persoanei care a fost localizată împreună cu obiectul căutat, a vehiculului utilizat, a ocupanților acestuia și a obiectelor care sunt transportate, și colectarea de cât mai multe informații posibil cu privire la următoarele elemente:

(a)   faptul că obiectul pentru care a fost emisă o semnalare a fost localizat;

(b)  locul, ora și motivul efectuării controlului;

(c)   ruta și destinația călătoriei;

(d)  orice identitate dezvăluită și orice descriere a persoanelor care ocupă sau dețin obiectul

(e)   semnalării, precum și a persoanelor care îl însoțesc pe deținătorul obiectului semnalării despre care se poate presupune în mod rezonabil că au legătură cu obiectul respectiv;

(f)    obiectele transportate, inclusiv documentele de călătorie;

(g)  circumstanțele în care obiectul a fost localizat;

(h)  orice alte informații solicitate de statul membru emitent.

 
Obiect căutat pentru a fi confiscat – articolul 38 din Regulamentul (UE) 2018/1862 În conformitate cu legislația națională:

–  confiscarea obiectului sau adoptarea tuturor măsurilor de protecție necesare;

–  stabilirea identității persoanei în posesia căreia se află obiectul;

–  contactarea biroului național SIRENE.

Obiect căutat pentru a fi folosit ca probă în cadrul procedurilor penale – articolul 38 din Regulamentul (UE) 2018/1862  

În conformitate cu legislația națională:

–  confiscarea obiectului sau adoptarea tuturor măsurilor de protecție necesare;

–  asigurarea integrității probelor ce pot fi utilizate într-o anchetă penală ca parte a procedurilor penale;

–  stabilirea identității persoanei în posesia căreia se află obiectul;

–  contactarea biroului național SIRENE.

Documente de călătorie anulate de autoritatea emitentă pentru a împiedica deplasarea titularului – articolul 38 din Regulamentul (UE) 2018/1862 Document utilizat în scopuri de călătorie anulat de autoritatea competentă

 

În conformitate cu legislația națională:

–  confiscarea documentului

–  stabilirea identității persoanei în posesia căreia se află documentul;

–  contactarea biroului național SIRENE.

 

 

 

                

 

ULTIMA
ORĂ

Întâlnire oficială între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și ambasadoarea Enkeleda Mërkuri, pentru consolidarea cooperării româno-albaneze, citește aici

Peste 27.500 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

În cursul zilei de ieri au fost gestionate 4.749 de evenimente, detalii aici

30 persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI, în ultimele 24 de ore, citește aici

Peste 700 de șoferi au fost scoși din trafic, în ultimele 24 de ore, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, detalii aici

HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne a atins aproximativ 9 milioane de accesări, detalii aici

Întâlnirea Viceprim-ministrului Cătălin Predoiu cu Ambasadorul Belgiei și Șefi de Misiuni UE la București, detalii aici

Sari la conținut