Sistemul de Intrare/Ieșire (EES)

 

Ce este Sistemul european de Intrare/Ieșire (EES)

 

Prin Regulamentul 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011, se instituie un Sistem de Intrare/Ieșire (EES) care:

 • înregistrează şi stochează data, ora şi locul intrării și ieșirii resortisanţilor ţărilor terţe (TCN) care trec frontierele statelor membre care operează EES (inclusiv România);
 • calculează durata de ședere autorizată a TCN;
 • generează alerte atunci când șederea autorizată a expirat;
 • înregistrează și stochează data, ora şi locul privind refuzul intrării TCN a căror intrare pentru o şedere pe termen scurt a fost refuzată, autoritatea care a refuzat intrarea și motivele refuzului.

 

Utilizarea EES

 

LA INTRARE

În timpul verificărilor standard la frontieră, trebuie să se efectueze o căutare cu datele alfanumerice din documentul de călătorie, dacă este posibil din zona de citire automată, după următoarele date:

 • Numele și prenumele, data nașterii, naționalitate/ți, sex;
 • Tipul și numărul documentului/lor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului/lor de călătorie;
 • Data expirării valabilității documentului/lor de călătorie.

 

Scop: verificarea identității TCN, a faptului că acesta nu a trecut frontiera cu o altă identitate și dacă TCN a fost înregistrat anterior în EES.

 

Rezultate posibile ale căutării cu date alfanumerice:

 

 1. Când căutarea alfanumerică în EES indică faptul că există un dosar individual pentru TCN în EES, iar VIS indică faptul că există un dosar în VIS, trebuie:
  • Consultate datele dosarului individual al TCN și înregistrarea/ieșirile și refuzul de intrare;
  • Trecut la faza de verificare biometrică;
  • Trecut la faza verificărilor suplimentare în VIS;
  • Actualizat dosarul individual acolo unde este necesar;
  • Introdusă o înregistrare de intrare sau un refuz de intrare în urma verificărilor standard la frontieră;
  • Informat TCN cu privire la durata autorizată a șederii pe care i-o permite intrarea, fie de polițistul de frontieră în momentul verificărilor de frontieră, fie prin intermediul unui echipament instalat la punctul de trecere a frontierei, care să permită TCN să consulte serviciul web.

 

 1. Când căutarea alfanumerică în EES indică faptul că există un dosar individual pentru TCN în EES, iar VIS indică faptul că nu există niciun dosar în VIS, trebuie:
 • Consultate datele dosarului individual al acelui TCN și înregistrarea/ieșirile și refuzul de intrare;
 • Dacă TCN este necesară viza, continuat cu faza de identificare biometrică;
 • Dacă TCN este scutit de viză, treacut la faza verificare biometrică;
 • Actualizat dosarul individual acolo unde este necesar;
 • Introdusă o înregistrare de intrare sau un refuz de intrare în urma verificărilor standard la frontieră;
 • Informat TCN cu privire la durata autorizată a șederii pe care i-o permite intrarea, fie de polițistul de frontieră în momentul verificărilor de frontieră, fie prin intermediul unui echipament instalat la punctul de trecere a frontierei, care să permită TCN să consulte serviciul web.

 

 1. Când căutarea alfanumerică în EES indică faptul că NU există un dosar individual pentru TCN în EES, iar VIS indică faptul că există un dosar în VIS, trebuie:
 • Continuat cu verificarea biometrică;
 • Creat un dosar individual;
 • Trecut la faza verificărilor suplimentare în VIS;
 • Introdusă o înregistrare de intrare sau un refuz de intrare în urma verificărilor standard la frontieră;
 • Informat TCN cu privire la durata autorizată a șederii la care este permisă intrarea, fie de polițistul de frontieră în momentul verificărilor de frontieră, fie prin intermediul unui echipament instalat la punctul de trecere a frontierei care să permită TCN să consulte serviciul web.

 

 1. În cazul în care căutarea cu date alfanumerice în EES și VIS nu indică niciun rezultat, trebuie:
  • Trecut la faza de identificare biometrică;
  • TCN NU este înregistrat în EES: creat un fișier individual;
  • Consultate datele dosarului individual al acelui TCN și înregistrarea/ieșirile și refuzul de intrare;
  • Actualizat dosarul individual, acolo unde este necesar;
  • dacă TCN este înregistrat în VIS: trecut la faza verificări suplimentare în VIS;
  • Introdusă o înregistrare de intrare sau un refuz de intrare în urma verificării standard la frontieră;
  • Informat TCN cu privire la durata autorizată a șederii la care este permisă intrarea, fie de polițistul de frontieră în momentul verificărilor de frontieră, fie prin intermediul unui echipament instalat la punctul de trecere a frontierei care să permită TCN să consulte serviciul web.

 

LA IEȘIRE

 1. Verificări legate de crearea unei înregistrări de ieșire:
 • Verificarea identității și a naționalității TCN;
 • Verificarea autenticității și valabilității documentului de călătorie; pentru pașapoarte și documente de călătorie care conțin cip se verifică autenticitatea și integritatea datelor cipului;
 • Verificarea faptului că documentul de călătorie este însoțit, după caz, de viza sau permisul de ședere necesar;
 • Verificarea faptului că TCN nu a atins sau depășit durata maximă de ședere autorizată pe teritoriul statelor membre;
 • Pentru TCN care dețin o viză eliberată pentru una sau două intrări, că au respectat numărul de intrări maxime autorizate;
 • Verificările pot cuprinde și o verificare a faptului că persoana este în posesia unei vize valabile.

 

La fiecare ieșire, polițistul de frontieră trebuie să introducă o înregistrare de ieșire în dosarul individual al TCN (creat anterior la intrare, cu o înregistrare de intrare asociată).

După crearea dosarului individual al TCN în EES și a primei înregistrări de intrare a TCN dintr-un Stat membru, polițistul de frontieră creează o înregistrare a primei ieșiri, iar ulterior procedează în mod similar.

 

După căutarea dosarului individual și verificarea identității TCN și la fiecare ieșire, trebuie înregistrate data și ora ieșirii, precum și punctul de trecere a frontierei de ieșire.

 

În cazul în care acel TCN utilizează o altă viză decât viza înregistrată în ultima înregistrare de intrare, următoarele date din înregistrarea de intrare/ieșire se actualizează în consecință:

 • numărul autocolant al vizei de scurtă ședere, inclusiv codul din trei litere al statului membru emitent, tipul vizei de scurtă ședere, data de încheiere a duratei maxime a șederii, așa cum este autorizată de viza de scurtă ședere și data expirării valabilității vizei de scurtă ședere;
 • numărul de intrări și durata șederii autorizate prin viza de scurtă ședere, așa cum sunt indicate pe autocolantul vizei de scurtă ședere – extrase automat prin EES din VIS;
 • după caz, informațiile care indică faptul că viza de scurtă ședere a fost eliberată cu valabilitate teritorială limitată – informații care trebuie furnizate către EES prin VIS;
 • pentru statele membre care nu aplică în totalitate acquis-ul Schengen, dar operează EES (cazul României), o notificare care indică faptul că TCN a utilizat viza de ședere pentru intrare.

 

OBSERVAȚII IMPORTANTE:

Toate înregistrările de ieșire vor fi asociate dosarului individual al TCN.

TCN vor fi informați cu privire la numărul maxim de zile de ședere autorizată, care va lua în considerare numărul de intrări și durata șederii autorizate prin viză.

În cazul în care nu există date de ieșire imediat după data expirării șederii autorizate, înregistrarea de intrare/ieșire va fi identificată cu un flag/steguleț, iar datele TCN care a fost identificat cu dreptul de ședere depășit, vor fi introduse într-o listă.

 

Căutările în EES

Căutări cu date alfanumerice

Autoritatea de frontieră poate face căutări cu ajutorul următoarelor date:

 • Nume, prenume;
 • Data nașterii, cetățenia/le, sexul;
 • Tipul și numărul documentului/lor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului/lor de călătorie;
 • Data de expirare a valabilității documentului/lor de călătorie.

Căutările după nume și prenume pot fi efectuate în mod inexact, celelalte date trebuie căutate în mod exact.

Autoritățile responsabile în domeniul vizelor pot face căutări, în mod inexact, cu ajutorul următoarelor date:

 • Nume, prenume, data nașterii, cetățenia/le, sexul;
 • tipul și numărul documentul/lor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului/lor de călătorie, data de expirare a valabilității documentului/lor de călătorie;
 • numărul autocolantului de viză de scurtă ședere, inclusiv codul din trei litere al statului membru emitent.

Poate fi utilizată orice combinație a datelor enumerate mai sus, atât timp cât:

 • data nașterii și sexul sunt utilizate în combinație cu alte date;
 • data de expirare a valabilității documentului/lor de călătorie este utilizată împreună cu numărul documentului de călătorie.

Autoritatea responsabilă în domeniul imigrației poate face căutări, în mod inexact, cu ajutorul următoarelor date:

 • Nume, prenume, data nașterii, cetățenia/le, sexul;
 • tipul și numărul documentului/lor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului/or de călătorie;
 • data de expirare a valabilității documentului/lor de călătorie.

Alte situații:

Căutările pot fi făcute după toate datele sau cu ajutorul unora dintre datele de mai sus, în mod inexact, pentru:

 • verificarea identității, a înregistrării anterioare a TCN, actualizarea și consultarea datelor din EES pentru efectuarea verificărilor la frontiere,
 • situații când amprentele digitale nu pot fi utilizate sau când căutarea cu ajutorul datelor biometrice rămâne fără rezultat;
 • verificarea istoricului călătoriilor efectuate de TCN.

Căutări cu date biometrice

În alte scopuri decât cele de aplicare a legii (examinarea cererilor de viză și luarea unor decizii legate de acestea, pentru prelucrarea manuală a cererilor de către unităţile naţionale ale ETIAS, în scopul verificării în teritoriu, în scopul identificării), trebuie să fie disponibile configurații de căutare multiple.

Sistemul Central EES efectuează identificări și căutări biometrice bazate fie pe amprentele plane de la patru degete (degetul arătător, degetul mijlociu, degetul inelar și degetul mic), fie pe amprentele plane de la patru degete combinate cu imaginea facială captată în timp real și utilizând numai date biometrice care respectă pragurile de calitate aplicabile. De asemenea, efectuează căutări biometrice utilizând imaginea facială captată în timp real combinată cu date dactiloscopice.

În scopuri de aplicare a legii, căutările pot fi efectuate pe baza următoarelor date biometrice:

 • seturi de date dactiloscopice care conțin cel puțin o amprentă digitală;
 • date dactiloscopice prelevate prin rulare și date dactiloscopice nesegmentate obținute prin prelevarea simultană a amprentelor de la patru degete de la aceeași mână;
 • amprente digitale latente;
 • imaginea facială combinată cu date dactiloscopice;
 • numai imaginea facială.

Mecanismul de informare

EES generează în mod automat o listă a tuturor TCN care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind perioada de ședere de scurtă durată autorizată pe teritoriul statelor membre. Lista se actualizează în mod constant și automat, astfel încât să reflecte cu acuratețe orice modificare sau ștergere a datelor EES.

Pentru fiecare resortisant al unei țări terțe despre care EES constată că a depășit durata de ședere autorizată, lista conține următoarele date:

 • numele, prenumele, data nașterii, cetățenia/le, sexul;
 • tipul și numărul documentului/lor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului/lor de călătorie;
 • data expirării perioadei de valabilitate a documentului/lor de călătorie;
 • numărul de referință individual generat de EES în momentul creării dosarului individual al TCN;
 • pentru ultima intrare a resortisantului țării terțe: data și ora intrării, punctul de trecere a frontierei la intrare și autoritatea care a autorizat intrarea;
 • codul din trei litere al statului membru care a eliberat viza;
 • data la care resortisantul țării terțe a fost înscris pe listă.

În cazul în care un TCN, care este inclus pe listă, părăsește teritoriul statelor membre, datele sale sunt șterse automat și imediat de pe listă.

În cazul în care un stat membru rectifică sau completează datele EES ale unui TCN inclus pe listă, restricționează prelucrarea unor astfel de date sau șterge astfel de date, datele corespunzătoare de pe listă sunt modificate în consecință sau, acolo unde cazul, ele sunt șterse de pe listă de către EES, fără întârziere și printr-un proces automatizat.

 

Autoritățile responsabile în domeniul imigrației răspund de accesul la lista persoanelor identificate de EES ca fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată.

EES pune la dispoziția autorităților responsabile în domeniul imigrației, sub forma unui raport, lista actualizată în permanență a persoanelor identificate de EES ca fiind persoane care au depășit durata de ședere autorizată. Raportul respectiv trebuie să fie stocat în condiții de siguranță în interfața uniformă națională.

EES controlează accesul la raport la nivelul acestei interfețe, astfel încât să se asigure că numai autoritățile responsabile în domeniul imigrației desemnate îl pot accesa și consulta și ține o evidență a tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate.

 

ULTIMA
ORĂ

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Acțiuni în zona aeroporturilor, pentru verificarea transportului de persoane. Detalii aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Citește mai mult

Peste 8 milioane de accesări ale HUB-ului de servicii al MAI. Detalii aici

Sari la conținut