Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, aprobată în ședinţă de Guvern

În cadrul Şedinţei de Guvern de miercuri, 9 octombrie a.c., au fost adoptate, printr-o Hotărâre, Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi Planul de acţiune în perioada 2013 – 2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020, urmând ca cele două documente programatice să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Conform prevederilor art. 2 alin. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 461/2011, Ministerului Afacerilor Interne, prin Agenţia Naţională Antidrog – instituţie cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor -, elaborează, pe baza propunerii institutiilor cu atributii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului (potrivit art. 3, alin.1, lit. a din aceeaşi hotarâre de guvern).Noua Strategie naţională antidrog şi Planul său de acţiune reprezintă răspunsul statului român la problema drogurilor şi cuprind obiectivele generale şi specifice precum şi acţiunile concrete ce vor fi implementate în perioada de referinţă de către toate instituţiile implicate în reducerea impactului fenomenului drogurilor la nivel naţional. Documentele au fost concepute şi elaborate respectând liniile cuprinse în Strategia Antidrog a Uniunii Europene pentru perioada 2013 – 2020, care vizează cele cinci direcţii de acţiune – două direcţii de acţiune verticale: reducerea cererii de droguri şi reducerea ofertei de droguri şi trei direcţii de acţiune orizontale, respectiv coordonare, cooperare internaţională şi cercetare, evaluare şi informare, care cuprind obiective şi acţiuni ce intersectează direcţiile verticale. De asemenea, Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi Planul său de acţiune 2013 – 2016 abordează într-o manieră concretă problematica drogurilor din perspectiva directivelor europene şi a realităţii din România.Terminologia folosită în cadrul noii Strategii porneşte de la cea folosită în Documentul de politici elaborat de Grupul Pompidou din cadrul Consiliului Europei, precum şi în alte strategii şi documente internaţionale în domeniu.Prezentul act normativ adoptat vizează: • Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;• Reducerea ofertei de droguri, prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia; • Coordonarea în domeniul drogurilor, prin implementarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate; • Cooperarea internaţională, prin reafirmarea angajamentelor României, asumate prin documentele internaţionale, bilaterale sau multilaterale, la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul global de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a traficului de precursori; • Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare;• Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog de coordonator naţional în domeniul drogurilor şi precursorilor;• Dezvoltarea unei platforme de dialog şi cooperare între instituţiile implicate în aplicarea strategiei şi între sectorul guvernamental şi non-guvernamental.Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 aduce noi elemente în ceea ce priveşte reacţia statului român la problematica drogurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de coordonare, colaborare interinstituţională, transparenţă decizională, cercetare şi analiză strategică.De asemenea, noua Strategie promovează principiile statului social cu accent pe abordarea umanistă a consumatorilor de droguri ca grup vulnerabil distinct supus riscurilor de excluziune socială, înscriindu-se în cadrul normativ naţional şi respectând principiile fundamentale ale Uniunii Europene: respectul faţă de demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate şi statul de drept.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Eroilor, detalii aici 

Percheziții într-un caz de trafic de migranți, detalii aici 

Prin intermediul serviciului de programare on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte, în perioada 03.06.2024-09.06.2024, au fost efectuate programări pentru 25.470 persoane

Polițiștii de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei pentru peste 151.400 de persoane. Detalii aici

Pompierii militari au asigurat intervenția la peste 1.800 situații de urgență înregistrate în întreaga țară.

Bărbat reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost prins în flagrant delict, la intrarea în țară, cu 17 pistoale, calibru 9 mm și muniție  fără acte de proveniență

23.214 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

125 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, vezi aici știrea

Sari la conținut