Strategia Naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016 a fost aprobată

Guvernul României a aprobat în şedinţa de marţi, 27 noiembrie a.c., Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016. Documentul a fost elaborat la iniţiativa Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I, cu participarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. La realizarea acesteia au fost consultate și organizaţiile neguvernamentale ce desfăşoară activităţi de prevenire şi de asistenţă a victimelor acestui fenomen. Strategia Naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016 are ca scop reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestui fenomen. Documentul fixează, prin obiective generale şi specifice, cadrul general care va permite dispozitivului naţional antitrafic mobilizarea de resurse şi acţiuni multiple şi coordonate, subsecvente domeniilor prevenirii, combaterii, precum şi asistenţei acordate diferitelor categorii de victime ale traficului de persoane. Implementarea Strategiei va permite îndeplinirea următoarelor obiective strategice: dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora; îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale; creşterea capacităţii instituţionale de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane, cu precădere a cazurilor de trafic de minori, precum şi urmărirea profitului infracţional de către organele de urmărire penală; creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor privind traficul de persoane; optimizarea şi extinderea procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională pentru susţinerea implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane. Odată cu aprobarea Strategiei Naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016 a fost aprobat şi primul Plan Naţional de acţiune pentru implementarea acesteia, pentru perioada 2012-2014. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: ANITP – Mădălina Turza, telefon: 021 311 89 81, fax: 021 319 01 83, mobil: 0741242551, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro


Alte articole:
Sari la conținut