Taxe modificate pe linie de evidenta a persoanei

INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29.06.2009, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.Prin prezentul act normativ au fost modificate unele taxe pe linie de evidenţă a persoanelor, după cum urmează:1. „Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români – 4 lei” (timbru fiscal).2. „Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, precum şi din Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi Certificatelor de Înmatriculare şi din Registrele Judeţene şi al mun. Bucureşti de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi Certificatelor de Înmatriculare – 4 lei” (timbru fiscal).INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR


Alte articole:
Skip to content