Transparenţă decizională

TRANSPARENTA DECIZIONALA. Având în vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Administratiei si Internelor este interesat în participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administratiei si Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotarârii Guvernului privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acestuia catre fostii proprietari (Sibiu). Textul actului normativ amintit este afisat si poate fi consultat pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.mai.gov.ro, precum si la Centrul de Relatii cu publicul al M.A.I., din Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti. ** *Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 27.03.2009.


Alte articole:
Skip to content