Transparenţă decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * .Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail lucian.lambru@mai.gov.ro, până la data de 12.09. 2012.


Alte articole:
Sari la conținut