Anunț dezbatere publică

La solicitarea Sindicatului Național ”SINPEN 2006” (din cadrul Penitenciarului Brăila) și în conformitate cu prevederile art.7, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Afacerilor Interne organizează vineri, 17 noiembrie a.c., ora 15.00, o ședință publică pe a cărei ordine de zi figurează dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne (detalii suplimentare pe pagina de internet a instituției).

Skip to content