Admitere 2012

Poliţia Română informează că încep înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor.Numărul total de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere 2012, pentru care structurile teritoriale ale Poliţiei Române efectuează recrutarea este de 184, astfel:- la Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, curs de zi – 50 locuri (42 barbaţi, 5 femei, 3 locuri pentru minorităţi (1 rrom, 1 pentru minoritatea maghiară şi 1 loc pentru alte minorităţi);- la Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – specializarea „Drept” – 19 locuri ( 14 bărbaţi, 5 femei);- la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina – 50 locuri (43 bărbaţi, 5 femei, 1 loc pentru etnicii rromi şi 1 loc pentru alte minorităţi).- la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”– Cluj – 50 locuri (43 bărbaţi, 5 femei, 1 loc pentru etnicii rromi şi 1 loc pentru alte minorităţi)- la Academia Tehnică Militară: Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – Inginerie electronică şi telecomunicaţii – “Transmisiuni” – 4 locuri; – Calculatoare şi tehnologia informaţiei – “Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”: 6 locuri;- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – specializarea: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – „Psihologie – informaţii” – 5 locuri.Locurile la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt aprobate distinct pentru bărbaţi şi femei, iar locurile alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională sunt destinate bărbaţilor.Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora, la nivelul serviciilor de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia Tehnică Militară şi Institutul Medico – Militar, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale:a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia Tehnică Militară şi Institutul Medico – Militar:a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti până la data de 22.06.2012, iar pentru şcolile postliceale până la data de 10.08.2012.Perioada de concursAdmiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 21.07 – 04.08.2012.Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii. Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 08-18.09.2012, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere, participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”.Detalii suplimentare se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro.IGPR – Centru de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut