Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici continuă seria controalelor

În perioada 26 – 28 august 2009, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va efectua acţiuni de control în cadrul unor instituţii şi autorităţi publice din judeţul Ilfov. Controalele ANFP vizează în special primăriile, deoarece la acest nivel au fost constatate cele mai mari nereguli.Acţiunile se înscriu în seria controalelor demarate de ANFP în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel local, în scopul verificării modului de aplicare a legislaţiei aferente funcţiei publice şi funcţionarilor publici.Conducerea ANFP a decis consolidarea rolului Agenţiei privind controlul şi monitorizarea instituţiilor şi autorităţilor publice, ca urmare a constatărilor făcute cu privire la slaba solicitare a acestora a avizului ANFP necesar funcţionării, conform legii (stat funcţii, organigramă). Astfel, în baza datelor existente în cadrul ANFP s-a constatat faptul că mai mult de 40% din totalul instituţiilor publice din administraţia publică locală nu au avizul Agenţiei în ceea ce priveşte stabilirea funcţiilor publice şi structura organizatorică.Până în momentul de faţă au fost controlate primării şi instituţii deconcentrate de la nivelul judeţelor Braşov şi Prahova. Principalele nereguli constatate au vizat în principal acordarea ilegală a unor sporuri funcţionarilor publici, deficienţe în procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, lipsa comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul instituţiilor şi necompletarea declaraţiilor de avere şi de interese sau nepublicarea acestora pe pagina de internet a instituţiilor, conform legii.


Alte articole:
Skip to content