Agenţia Naţională Antidrog şi societatea civilă, împreună împotriva drogurilor

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în calitate de coordonator naţional în domeniu şi partener responsabil al societăţii civile, a organizat vineri, 15 iulie a.c., o întâlnire de informare a organizaţiilor neguvernamentale. Au dat curs invitaţiei reprezentanţii Asociației Române Anti-SIDA, Asociației CARUSEL, Fundaţiei Romanian Angel Appeal, Asociaţiei Române Harm Reduction – RHRN, Alianţei pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor – ALIAT, Asociaţiei Naţionale de Intevenţii în Toxicomanii – ANIT, FICE România, Alianţei Internaţionale Antidrog, Organizaţiei Umanitare CONCORDIA, Fundaţiei PARADA, Centrului European pentru Prevenirea Adicţiilor. Au fost prezentate principalele evoluţii şi tendinţe din domeniul reducerii cererii de droguri, asumate în cadrul documentelor şi declaraţiilor emise la nivelul structurilor internaţionale ONU şi UE.Accentul întâlnirii a fost pus pe importanţa rolului societăţii civile în implementarea măsurilor de reducere a cererii de droguri, precum şi pe dezvoltarea rolului consultativ şi creşterea vizibilităţii organizaţiilor neguvernamentale în dinamica politicilor în domeniu, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În contextul în care, la nivel internaţional, este manifestată o preocupare deosebită pentru intervenţiile de reducere a riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri, precum şi pentru creşterea intervenţiilor preventive specializate, cu accent pe anticiparea tendinţelor şi, implicit a dezvoltării politicilor şi măsurilor potrivite şi necesare, Agenţia Naţională Antidrog susţine organizaţiile neguvernamentale din România în procesul de aderare a acestora la organismele ONU şi UE specializate, care au rol consultativ şi în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.De asemenea, Agenţia Naţională Antidrog contribuie la consolidarea rolului societăţii civile în furnizarea serviciilor integrate de prevenire şi asistenţă, prin iniţierea Programului de Interes Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2016-2018 (PIN).Programul va contribui la implicarea societăţii civile în realizarea obiectivelor stabilite în cadrul pilonului orizontal de reducere a cererii de droguri, completând astfel în mod coerent şi structurat măsurile de integrare a proiectelor şi programelor de prevenire a consumului de droguri – universală, selectivă şi indicată cu serviciile de asistenţă medicală, psihologică şi socială destinate consumatorilor de droguri. În plus, implementarea acestui program, prin acordarea de granturi societăţii civile, va permite pilotarea şi promovarea modelelor de bune practici în domeniul reducerii cererii de droguri, conform standardelor europene şi internaţionale în domeniu. Totodată, programul va contribui la consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice şi la crearea unui cadru comunitar coerent în domeniul reducerii cererii de droguri, prin dezvoltarea colaborării cu societatea civilă, în corelaţie cu promovarea standardelor europene şi internaţionale în domeniul prevenirii consumului de droguri şi asistenţei acordate consumatorilor.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 607 conducători auto. Detalii aici

46 persoane salvate de angajații MAI în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 6.000 de intervenții ale angajaților MAI, pentru siguranța cetățenilor, în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut