Anunț începere proiect Cod SMIS 162045

Ministerul Afacerilor Interne a semnat în data de 28.12.2023, în calitate de beneficiar, Contractul de Finanțare nr. POCU/1167/11/1/162045 cu titlul Solidari pentru Ucraina 3, cod SMIS 2014+ 162045.

Proiectul are o valoare totală de 143.958.900 lei, din care 100% contribuție UE și o perioadă de implementare de 5 luni, respectiv august 2023 – decembrie 2023.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 11 – REACT EU CARE, Obiectivul Specific CARE 11.1: – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Obiectivul general al proiectului vizează continuarea măsurilor de sprijin pentru cetățenii vulnerabili, proveniți din zonă de conflict, prin continuarea implementării unui mecanism de decontare din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de cost unitar, a anumitor cheltuieli legate de migraţia generată de agresiunea militară a Federaţiei Ruse, începând cu 24 februarie 2022, aşa cum este stabilit prin Regulamentul (UE) 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cetăţenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina şi Republica Moldova, cu excepția cetățenilor moldoveni.

Obiectivul specific al proiectului vizează continuarea, și după 3 august 2023, a creșterii nivelului de calitate a măsurilor de sprijin aferente situațiilor de criză, prin continuarea implementării unui mecanism de reîntregire a fondului bugetar, disponibil entităților abilitate să răspundă nevoilor de bază ale celor afectați de criză umanitară rezultată în urma invaziei Federației Ruse de pe teritoriul Ucrainei.

Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact: dfen@mai.gov.ro

Anunț proiect


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Peste 85% din testele efectuate preliminar cu aparatul DrugTest Dräger 5000 au fost confirmate. Citiți aici

Percheziții într-un dosar ce vizează infracțiuni de furt și corupție. Detalii aici

28.538 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici 

30 de persoane salvate de angajații MAI. Detalii aici

6.024 de evenimente la care s-a intervenit operativ. Detalii aici 

Sari la conținut