Anunț – Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor la Nivel Național (GLERN). Acesta este constituit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului României nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre, care se organizează şi funcţionează ca organism naţional multisectorial şi interdisciplinar cu rol consultativ în stabilirea strategiilor şi programelor privind reducerea riscurilor la dezastre. Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * *Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut