Anunț transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Principalele modificări propuse prin proiect sunt:
– schimbarea denumirii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în serviciile publice comunitare de pașapoarte;
– actualizarea atribuțiilor și competențelor Direcției Generale de Pașapoarte și ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în acord cu legislația în vigoare în materia eliberării pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare;
– completarea atribuțiilor Direcției Generale de Pașapoarte cu responsabilități în materia stabilirii și actualizării elementelor de securitate cuprinse în pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare, cu consultarea Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A., în acord cu reglementările europene și internaționale în materie.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

*
* *

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut