Comunicat de presă

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, a implementat cu succes proiectul ”Optimizarea capacității resursei umane din MAI pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanțate din FESI”, cod 1.1.004, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa prioritară 1 – ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte cofinanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul specific 1.1. – ”Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte”, Acțiunea orizontală 1.1.1. ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC”.Proiectul a avut o durată de implementare de 21 de luni și a fost finalizat la data de 25.06.2018. Bugetul total al proiectului a fost de 1.228.756,78 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 1.039.453,08 lei și cofinanțare națională 187.836,70 lei.Proiectul a vizat creșterea ratei de contractare a proiectelor depuse de MAI în marja Programului Operațional Asistență Tehnică, a Programului Operațional Competitivitate, precum și a Programului Operațional Infrastructură Mare, prin creșterea capacității resursei umane din MAI de a accesa și implementa proiecte finanțate din fonduri europene structurale și de investiții.Activitățile derulate au avut ca principal obiectiv pregătirea aplicată a participanților în domenii specifice accesării și implementării proiectelor. Astfel, prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de beneficiar, a pregătit 480 de persoane implicate în accesarea și gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții, astfel: 1. 280 de persoane din cadrul MAI certificate în domeniile: – accesare instrumente structurale: 100 de persoane; – management de proiect: 100 de persoane; – expert achiziții publice: 80 de persoane.2. 200 de persoane au beneficiat de pregătirea aplicată în elaborarea de analize economice și financiare în vederea sprijinirii procesului de fundamentare, elaborarea de studii de fezabilitate precum și previzionarea costurilor de sustenabilitate, gestionarea resurselor, controlul intern al implementării, negociere specifică în cadrul proiectelor, managementul riscurilor, managementul proceselor și fluxurilor, managementul serviciilor IT. 3. Transfer de expertiză:- 32 de persoane, selectate dintre participanții la activitățile proiectului, au participat la două vizite de studiu, în Grecia (16 persoane) și Cehia (16 persoane), pentru schimbul de bune practici.Date de contact: comisar șef de poliție Roxana MIHAI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Șef Serviciul asistență fonduri structurale, tel. 0213037080, int.10931.Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.


Alte articole:
Skip to content