Comunicat de presă

Astăzi, 06 septembrie 2021, s-a desfășurat la sediul MAI prima ședință ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar sub președinția Ministerului Afacerilor Interne.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sănătății, Ministerului Culturii, Ministerului Educației, precum și Șeful Centrului de Drept Internațional Umanitar din cadrul Universității de Apărare „Carol I”, structură care asigură Secretariatul permanent al CNDIU.

Discuțiile au vizat definitivarea obiectivelor demarate pe timpul președințiilor anterioare, precum și stabilirea unor noi linii de acțiune.

Totodată, au fost analizate posibilitățile de sprijin pentru buna desfășurare a activităților specifice Concursului național inter-universitar de drept umanitar şi dreptul refugiaţilor „Nicolae Titulescu”, ediția a XII-a, preconizat a se derula în intervalul 8-10 decembrie 2021. Comisia are calitatea de co-organizator, alături de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) – Reprezentanţa în România, Societatea Națională de Cruce Roşie Română și Centrul de Drept Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale.

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, înființată în scopul asigurării îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în baza tratatelor internaţionale din domeniul dreptului umanitar. Comisia își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr.420/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor externe, ministrului apărării naționale, ministrului justiției, ministrului culturii, ministrului afacerilor interne, ministrului educației naționale și cercetării științifice, ministrului sănătății și ministrului mediului, apelor și pădurilor.

Printre atribuțiile Comisiei se numără examinarea şi propunerea măsurilor necesare la nivel naţional, în vederea aplicării, respectării şi prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte.

Președinția Comisiei se exercită anual, prin rotație, de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, președintele fiind desemnat la nivel de secretar de stat.


Alte articole:
Sari la conținut