Comunicat de presă

Rectificarea bugetară asigură buna funcționare a structurilor Ministerului Afacerilor Interne până la finele anului, printr-o alocare bugetară cu 12% mai mare comparativ cu anul 2021.

În acest sens, prin rectificare este alocată suma de 299.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetăţenilor străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, precum și pentru a asigura integral plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de natură socială, inclusiv indemnizațiile veteranilor din teatrele de operații în luna decembrie.

Această sumă este asigurată prin redirecționarea unor fonduri reprezentând cheltuieli pentru care nu mai există posibilitatea încheierii de angajamente legale și efectuării plăților corespunzătoare până la finele anului, precum și prin suplimentarea limitelor de cheltuieli ale ministerului. Această redirecționare a fondurilor nu influențează îndeplinirea obiectivelor și derularea politicii investiționale a ministerului.

Fondurile alocate în urma rectificării bugetare permit plata integrală a drepturilor de personal și a majorărilor salariale acordate în cursul anului 2022, precum și funcționarea eficientă a structurilor ministerului și mobilitatea acestora, pe fondul creșterii prețurilor la energie electrică, gaze naturale și carburanți.

Totodată, sunt asigurate fondurile pentru reparații curente, dotări individuale și materiale de protecție astfel încât efectivele ministerului să își desfășoare activitatea în condiții corespunzătoare. Sumele alocate pentru investiții (construcții, tehnică de intervenție, autospeciale etc.) sunt dublate față de anul 2021.

De asemenea, este suplimentată cu 21% alocarea bugetară pentru finanțarea activității rețelei sanitare proprii a Ministerului Afacerilor Interne, a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și a Clubului Sportiv „Dinamo” București, pentru plata salariilor, a cheltuielilor de funcționare, precum și a celor aferente derulării proiectelor investiționale privind achiziția de dotări și tehnică, respectiv reabilitarea imobilelor la nivelul acestor structuri.

Sumele alocate în urma rectificării bugetare vor permite continuarea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (cadrul de finanțare 2014-2020), cu alocări cu 25% mai mari față de anul precedent, precum și inițierea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. Ținând cont de graficul de implementare al proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, limitele de cheltuieli aferente acestora se actualizează prin redistribuirea sumei de 500.000 mii lei pentru exercițiul bugetar următor.


Alte articole:
Sari la conținut