Comunicat de presă

MANAGEMENT PERFORMANT LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE PENTRU RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI (DGRIP), DIRECȚIEI GENERALE PENTRU COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (DGCTI), DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL (DSG) ȘI LA NIVELUL CELOR 42 INSTITUȚII ALE PREFECTULUI.

 

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, cod poştal 010086, Tel. 021 312.25.47, Fax 021 313.71.55, anunţă derularea proiectului „MANAGEMENT PERFORMANT LA NIVELUL DGRIP, DGCTI, DSG ȘI INSTITUȚIILOR PREFECTULUI”, cod SIPOCA 591/cod MySMIS2014:127548, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE), în perioada 23.12.2019 – 23.12.2022 în baza contractului de finanţare nr. 458/23.12.2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației în cadrul Cererii de proiecte IP 12/2018 ”Sprijin pentru acţiunile de consolidare a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale” pentru Axa prioritară 1 ”Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Operaţiunea OS 1.1 ”Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune ȋn administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, ȋn concordanţă cu SCAP.”

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 17.359.258,67 lei, din care:

  1. a) valoare eligibilă nerambursabilă din FSE în sumă de 14.578.975,97 lei
  2. b) cofinanțarea eligibilă a beneficiarului în sumă de 2.780.282,70 lei.

Scopul proiectului: Implementarea de sisteme unitare de management al calității și performanței, automatizarea și optimizarea unor fluxuri de lucru și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului în contextul creșterii calității și performanței în Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului (DGRIP), Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației (DGCTI), Direcția Secretariat General (DSG) și la nivelul celor 42 Instituții ale Prefectului.

Obiectivul general al proiectului: crearea şi dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul calității și performanței la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și la nivelul celor 42 Instituții ale Prefectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Eficientizarea activității organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) în DGRIP, DGCTI și cele 42 Instituții ale Prefectului;
  2. Creșterea performanței organizaționale prin implementarea sistemului integrat de management al performanței organizaționale compus din sistemul de management Balanced Scorecard (BSC) implementat la nivelul DGRIP, DGCTI și 42 Instituții ale Prefectului și din Document Management System (DMS) implementat la:

– nivel central (DGRIP, DGCTI, DSG);

– Instituții ale Prefectului în vederea automatizării fluxurilor de colaborare pe orizontală între prefecturi și pe verticală între DGRIP și prefecturi.

3.Creșterea capacității personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a personalului din cadrul MAI (DGRIP, DGCTI, DSG) și al celor 42 Instituții ale Prefectului.

Rezultatele proiectului

Nr. crt.

Detalii

  1. Rezultat de proiect 1- Instrument de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice – CAF – implementat la nivelul DGRIP, DGCTI și 42 Instituții ale Prefectului, care contribuie la atingerea

Rezultatului de program 3 – Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale;

  1. Rezultat de proiect 2 – Sistem integrat de management al performanței organizaționale – BSC implementat la nivelul DGRIP, DGCTI și al celor 42 Instituții ale Prefectului și Document Management System (DMS) implementat la:

– nivel central (DGRIP, DGCTI, DSG);

– Instituții ale Prefectului în vederea automatizării fluxurilor de colaborare pe orizontală între prefecturi și pe verticală între DGRIP și prefecturi, care contribuie la atingerea Rezultatului de             program 3 – Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale;

  1. Rezultat de proiect 3 – Cunoștințe și abilități ale personalului de la nivelul MAI, îmbunătățite în domeniul CAF, BSC (DGRIP, DGCTI și cele 42 instituții ale prefectului) și DMS (DGRIP, DGCTI, DSG și instituții ale prefectului) și a utilizării instrumentelor și sistemelor dezvoltate prin proiect, care contribuie la atingerea Rezultatului de program 12 – Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

ALEXANDRU TOMA

Tel: 0212648537; Fax: 0213112052

e-mail: alexandru.toma@mai.gov.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut