Conferinţa de închidere a Proiectului ILECUs

Ministerul Administraţiei şi Internelor, în parteneriat cu Ministerul de Interne austriac, a organizat astăzi, 17 mai 2011, la Bucureşti, conferinţa de închidere a primei faze aparţinând Proiectului ILECUs (International Law Enforcement Coordination Units), desfăşurat în şase state din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Muntenegru şi Serbia). La eveniment au participat o serie de înalţi demnitari din statele menţionate, EUROPOL, FRONTEX, OLAF, Consiliului de Cooperare Regională, Centrului SECI şi Comisiei Europene. Cu acest prilej, directorul Direcţiei Schengen din M.A.I., Florin Şaghi a subliniat faptul că implementarea acestui proiect reprezintă „un succes pentru toate statele implicate, fiind un motiv de mândrie pentru toţi partenerii, Comisia Europeană şi Europol“. În acelaşi context, oficialul M.A.I. a prezentat mesajul ministrului Constantin Traian IGAŞ care a transmis celor prezenţi faptul că, pentru conducerea Ministerului, „proiectul ILECUs a reprezentat un instrument în vederea acordării sprijinului politic necesar procesului de transformare instituţională propriu statelor din Balcanii de Vest“. „Reiterăm întreaga disponibilitate de a continua să acordăm partenerilor noştri din Balcanii de Vest sprijinul pentru combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere sub toate formele sale, contribuind în acest mod la reducerea fenomenului care poate avea implicaţii serioase inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene“, se mai precizează în mesajul transmis participanţilor la conferinţa de închidere a Proiectului ILECUs. * * * Proiectul ILECUs, implementat de către Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria, Ministerul de Interne din Slovenia şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (reprezentat de Direcţia Schengen, în calitate de junior partner cu responsabilităţi de manager de proiect pentru toate activităţile cu impact asupra statului Muntenegru), a vizat crearea unor Puncte naţionale de contact cu EUROPOL-ul, Interpol-ul, Centrul SECI, ofiţerii de legătură, birourile SIRENE, birourile vamale, cu reţeaua europeană de justiţie, cu poliţiile de frontieră, în vederea combaterii criminalităţii organizate şi a terorismului. Valoarea proiectului a fost de 2 milioane de EURO, finanţat în totalitate de către Comisia Europeană. Proiecţia activităţilor în cadrul ILECUs a fost structurată pe două paliere: unul legat de spaţiul geografic (statele ţintă menţionate), iar cel de-al doilea secvenţial, pe tema abordată (managementul proiectului, abordarea strategică, coordonarea financiară a activităţilor, Europol, Interpol, Eurojust, Olaf, Frontex, armament de distrugere în masă, prevenirea criminalităţii, IT&C etc.) ILECUs a reprezentat primul proiect al autorităţilor române, pe componenta de ordine şi siguranţă publică, în care părţii române i-au revenit sarcini concrete care au avut drept obiectiv transferul de know-how şi exportul de competenţă către un stat terţ şi care nu a implicat simpla trimitere a unor experţi, ci chiar implementarea secvenţială a unor obiective distincte. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor a participat cu experţi la măsurile de pregătire continuă organizate în cadrul proiectului, pe diferite componente de lucru: cooperare poliţienească, securizarea frontierelor de stat, cooperare transfrontalieră prin puncte sau birouri de contact, schimbul de date operative, utilizarea ofiţerilor de legătură şi a ataşaţilor de afaceri interne, crearea unui centru de cooperare poliţienească.


Alte articole:
Skip to content